Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


Sevgili Okuyucularımız,

AUAd, Açık ve uzaktan öğrenme alanında yayımlanan açık erişimli ve hakemli akademik bir dergidir. AUAd ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, yılda dört kere okuyucularıyla buluşmaktadır. Açıköğretim uygulamaları ve araştırmalarında insan odaklı bir anlayış benimseyen AUAd, Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenmenin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme alanlarında yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Yayın Kurulu olarak bizler, Açıköğretim uygulamaları ve araştırmalarındaki etkinliklerin verimliliğinin ve bireylerin memnuniyetinin artırılması için varız. Diğer taraftan sahip olunan altyapı ve deneyimler sayesinde, öğrenme sürecinde geleneksel yöntemlerin yanı sıra yeni kuram, model ve yaklaşımların uygulamaya konulması; tüm bilimler ve disiplinlerle ile ilgili programların iyileştirilerek desteklenmesi ve alana katkı sağlayacak projelerin üretilmesinde destek ve katkılarınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK

Baş Editör