Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


  • Türkiye Türkçesi ile yayınlanan Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), hakemli bir sosyal bilimler dergisidir.
  • Derginin temel amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri’ne ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makaleleri, makale formatındaki kitap tanıtımları ve alana katkısı olduğu düşünülen çeviri metinlerle tam metni basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır.
  • Derginin kapsamı dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri’nin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme boyutlarını çok kültürlü ve çok disiplini olarak ele almak ve tartışmaktır.
  • Dergi,  disiplinlerarası bir yayındır. Bu nedenle, dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri ile ilgili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri alanlarından açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin yönetsel, iletişimsel, kültürel, toplumsal vb. sorunları konu edinen çalışmalara da yer verilir. 
  • Dergi, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa çevrimiçi  yayınlanır.
  • Derginin Temmuz sayısı, yayın kurulu tarafından saptanan ve daha önceden ilan edilen bir tema çerçevesinde, özel sayı olarak yayınlanır.
  • Bu dergi, açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.
  • Dergi sitesinde kullanılan isimler ve elektronik posta adresleri, bu derginin ve Anadolu Üniversitesi’nin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaz, üçüncü taraflarla paylaşılmaz.