Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede yeni öğrenme ortamları


Araş. Gör. Gamze TUNA
(Editöre Mektup) Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
e-Öğrenme standartlarında yeni yönelimler

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 25 Ağustos 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR
Açık ve uzaktan öğrenmenin katılım ve devamlılık stratejilerinde akademik takvim

Gönderme Tarihi : 15 Eylül 2015 Kabul Tarihi : 04 Ekim 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Özlem OZAN
e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Ağustos 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd.Doç.Dr. İrfan SÜRAL
Açık ve uzaktan öğrenmede teknolojik altyapının oluşturulması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 04 Eylül 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd.Doç.Dr. Canatay HACIKÖYLÜ
Türk yükseköğretim sisteminde örgün, uzaktan ve açıköğretim yöntemleri ile yapılan maliye eğitimi üzerine değerlendirmeler

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 09 Ekim 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
(Kitap Özeti) Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar


Araş. Gör. Hakan KILINÇ
(Kitap Özeti) Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü