Ekim (4), 2015


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede yeni öğrenme ortamları


Araş. Gör. Gamze TUNA
(Editöre Mektup) Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
e-Öğrenme standartlarında yeni yönelimler


Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR
Açık ve uzaktan öğrenmenin katılım ve devamlılık stratejilerinde akademik takvim


Yrd. Doç. Dr. Özlem OZAN
e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme


Yrd.Doç.Dr. İrfan SÜRAL
Açık ve uzaktan öğrenmede teknolojik altyapının oluşturulması


Yrd.Doç.Dr. Canatay HACIKÖYLÜ
Türk yükseköğretim sisteminde örgün, uzaktan ve açıköğretim yöntemleri ile yapılan maliye eğitimi üzerine değerlendirmeler


Araş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
(Kitap Özeti) Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar


Araş. Gör. Hakan KILINÇ
(Kitap Özeti) Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü