Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
(Editörden Mektup) Geleceğin öğrenenleri!


Araş. Gör. Hakan Kılınç
(Editöre Mektup) İçerik üreten öğrenenler ve özellikleri


Doç. Dr. Harun Sönmez
Engelli öğrencilerin sayısal ve sembol içerikli bir dersteki başarılarının incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 28 Ağustos 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Hakan Altınpulluk
Türkiye ve Çin’deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Ekim 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Okutman Hasan Uçar & Doç. Dr. Alper T. Kumtepe
Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Ekim 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Dr. Aras Bozkurt
Öğrenme analitiği: e-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Eylül 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd. Doç. Dr. Nilgün Tosun, Doç. Dr. Aynur Geçer & Araş. Gör. Dr. Duygu Nazire Kaşıkcı
Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 19 Eylül 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Serap UĞUR & Yrd. Doç. Dr. M. Recep OKUR
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Ekim 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Öğr. Gör. Dr. Belgin Boz Yüksekdağ
Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 03 Ekim 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd. Doç. Dr. Figen Kılıç
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerine göre içerik düzenleme stratejilerinin belirlenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 30 Eylül 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğretmen Meral GÜMÜŞ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT
Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 17 Eylül 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Dr. Harun Serpil
(Kitap Özeti) Çevrimiçi öğrenme tasarımı için proje yönetimi yaklaşımları


Okutman Ela Akgün Özbek
(Kitap Özeti) Teknoloji eğitim için iyi midir?