Ekim (4), 2016


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
(Editörden Mektup) Geleceğin öğrenenleri!


Araş. Gör. Hakan Kılınç
(Editöre Mektup) İçerik üreten öğrenenler ve özellikleri


Doç. Dr. Harun Sönmez
Engelli öğrencilerin sayısal ve sembol içerikli bir dersteki başarılarının incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği


Araş. Gör. Hakan Altınpulluk
Türkiye ve Çin’deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği


Okutman Hasan Uçar & Doç. Dr. Alper T. Kumtepe
Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı


Dr. Aras Bozkurt
Öğrenme analitiği: e-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme


Yrd. Doç. Dr. Nilgün Tosun, Doç. Dr. Aynur Geçer & Araş. Gör. Dr. Duygu Nazire Kaşıkcı
Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Öğr. Gör. Serap UĞUR & Yrd. Doç. Dr. M. Recep OKUR
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı


Öğr. Gör. Dr. Belgin Boz Yüksekdağ
Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme


Yrd. Doç. Dr. Figen Kılıç
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerine göre içerik düzenleme stratejilerinin belirlenmesi


Öğretmen Meral GÜMÜŞ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT
Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi


Öğr. Gör. Dr. Harun Serpil
(Kitap Özeti) Çevrimiçi öğrenme tasarımı için proje yönetimi yaklaşımları


Okutman Ela Akgün Özbek
(Kitap Özeti) Teknoloji eğitim için iyi midir?