Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Gülsün KURUBACAK
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede dönüşüm


Okan AKSU
(Editöre Mektup) İnternet ve sosyal medyanın yeni toplumsal hareketlerin iletişim olanaklarına ve hareketlerin yapılarına etkileri


Burak YILMAZSOY & Mehmet KAHRAMAN
Uzaktan eğitim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 30 Eylül 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Eylem KORAL GÜMÜŞOĞLU
Yükseköğretimde dijital dönüşüm

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Ağustos 2018 Bu bir derleme türünde makaledir.


Uğur KESKİN & Abdullah SAYKILI
Video sözlük uygulamalarının açık ve uzaktan öğrenme materyali olarak kullanımı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 15 Eylül 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Abdurrahman İlhan ORAL
Sosyal hizmetler önlisans programı öğrencilerinin staj uygulamalarına ilişkin görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 17 Eylül 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Aylin ÖZTÜRK, Yusuf KARA, Emrah Emre ÖZKESKİN & Esra Pınar UÇA GÜNEŞ
Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemi ve öğrenme malzemelerine ilişkin memnuniyet durumları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 22 Eylül 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Ayşe TAŞKIRAN
Açık ve uzaktan öğrenmede dijital bölünme

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 19 Eylül 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Hüseyin Selçuk KIRAY
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi televizyon ders programlarının yeni tasarım ve üretim süreçleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 20 Eylül 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Murat AKYILDIZ & Murat Doğan ŞAHİN
Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Eylül 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Okan AKSU
Ayrımcılığın özel bir alanı olan HIV Pozitif kadınlar ve çalışma hayatı: bir netnografi çalışması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Ekim 2644 Bu bir olgu araştırmasıdır.


Gürhan DURAK
Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Ekim 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Serpil DÜNDAR, Özden CANDEMİR, Emine DEMİRAY, Evrim GENÇ KUMTEPE, Serap ÖZTÜRK, Mediha SAĞLIK TERLEMEZ & İlknur ULUTAK
Anadolu Üniversitesi çalışanlarının açık ve uzaktan öğretime ilişkin tutumları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 08 Ekim 2017 Bu bir araştırma makalesidir.