Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Ezber bozan…


Araş. Gör. Hakan KILINÇ
(Editöre Mektup) Açıköğrenme sistemlerinde sayısal öykülemenin kullanımı


Öğr. Gör. Erdem ERDOĞDU & Prof. Dr. Mehmet KESİM
Ağ günlüklerinin kurumsal düzeyde kullanılması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 03 Nisan 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd. Doç. Dr. Tülay GÖRÜ DOĞAN
Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri

Gönderme Tarihi : 01 Mart 2015 Kabul Tarihi : 17 Mart 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Murat SÜMER
Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye ilişkin görüşleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 10 Nisan 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Doktora Öğrencisi Aras BOZKURT
Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 17 Mart 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Öğr. Gör. Emel GÜLER
Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 06 Nisan 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okutman Nil GÖKSEL CANBEK
Uzaktan öğretme ve öğrenme: uzaktan eğitimin temelleri


Doktora Öğrencisi İrem AYDIN MENDERİS
Tam zamanında öğretme: disiplinler arası, akademiler arası