Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmenin pedagojisi…


Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR, Prof.Dr. Gülsün EBY, Yrd.Doç.Dr. Nejdet KARADAĞ & Yrd.Doç.Dr. M.Recep OKUR
(Editöre Mektup) TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi


Prof. Dr. A. Barış BARAZ & Yeliz AYAN
Uzaktan eğitim büro hizmetlerinde kalite: Eskişehir’de bir araştırma

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Mart 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Grv. Dr. Nuray MERCAN
Çok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: kültürel zekâ

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 29 Mart 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Arş. Gör. Nihal DULKADİR YAMAN
Açık ve uzaktan öğretimde t-öğrenme

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 10 Mart 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okutman Harun BOZNA
Lisansüstü Türk öğrencilerin kitlesel açık çevrimiçi dersleri (kaçd) bırakma konularındaki algıları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 04 Nisan 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Ömer Uysal
Harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi

Gönderme Tarihi : 17 Mart 2016 Kabul Tarihi : 01 Nisan 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOSUN
Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri

Gönderme Tarihi : 15 Mart 2016 Kabul Tarihi : 28 Mart 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yard.Doç.Dr.Muhammet Recep OKUR & Hilal Seda YILDIZ AYBEK
Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Mart 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR & Yrd.Doç.Dr. Nejdet KARADAĞ
Uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 26 Mart 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. E. Pınar UÇA GÜNEŞ
Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Nisan 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okutman Ela AKGÜN ÖZBEK
(Kitap Özeti) Dijital dünyada eğitim: teknoloji ve eğitime küresel bakış açıları