Nisan (2), 2016


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmenin pedagojisi…


Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR, Prof.Dr. Gülsün EBY, Yrd.Doç.Dr. Nejdet KARADAĞ & Yrd.Doç.Dr. M.Recep OKUR
(Editöre Mektup) TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi


Prof. Dr. A. Barış BARAZ & Yeliz AYAN
Uzaktan eğitim büro hizmetlerinde kalite: Eskişehir’de bir araştırma


Öğr. Grv. Dr. Nuray MERCAN
Çok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: kültürel zekâ


Arş. Gör. Nihal DULKADİR YAMAN
Açık ve uzaktan öğretimde t-öğrenme


Okutman Harun BOZNA
Lisansüstü Türk öğrencilerin kitlesel açık çevrimiçi dersleri (kaçd) bırakma konularındaki algıları


Yrd. Doç. Dr. Ömer Uysal
Harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOSUN
Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri


Yard.Doç.Dr.Muhammet Recep OKUR & Hilal Seda YILDIZ AYBEK
Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu


Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR & Yrd.Doç.Dr. Nejdet KARADAĞ
Uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşleri


Yrd. Doç. Dr. E. Pınar UÇA GÜNEŞ
Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri


Okutman Ela AKGÜN ÖZBEK
(Kitap Özeti) Dijital dünyada eğitim: teknoloji ve eğitime küresel bakış açıları