Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
Açık ve uzaktan öğrenmede yeni eğilimler...


Doç. Dr. Nilgün TOSUN
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede güvenli sosyal ağ kullanımı


Alper Tolga KUMTEPE, Köksal BÜYÜK, İhsan GÜNEŞ, Aylin ÖZTÜRK, Gamze TUNA, Salih GÜMÜŞ & Osman Nuri ATAK
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 29 Mart 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Dr. Sunagül SANİ-BOZKURT
Özel eğitimde dijital destek: yardımcı teknolojiler

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Mart 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM, Yrd. Doç. Dr. Zeliha DEMİR KAYMAK & Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN
Çevrimiçi öğrenmede öğrenci engelleri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Nisan 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Dr. Aras Bozkurt
Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 29 Mart 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan GENÇ
Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin hayat boyu öğrenme gereksinimleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Nisan 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okutman Meral ÖZTÜRK
Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Nisan 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Doktora Öğrencisi Hilal Seda YILDIZ AYBEK
Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 19 Mart 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Dr. Erol KARACA & Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ
Açık ve uzaktan öğrenmede bir ölçek geliştirme çalışması: uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algı çalışması örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Nisan 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Okutman Emre DİNÇER
Hayat boyu öğrenmede güncel konular