Nisan (2), 2017


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
Açık ve uzaktan öğrenmede yeni eğilimler...


Doç. Dr. Nilgün TOSUN
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede güvenli sosyal ağ kullanımı


Alper Tolga KUMTEPE, Köksal BÜYÜK, İhsan GÜNEŞ, Aylin ÖZTÜRK, Gamze TUNA, Salih GÜMÜŞ & Osman Nuri ATAK
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği


Araş. Gör. Dr. Sunagül SANİ-BOZKURT
Özel eğitimde dijital destek: yardımcı teknolojiler


Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM, Yrd. Doç. Dr. Zeliha DEMİR KAYMAK & Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN
Çevrimiçi öğrenmede öğrenci engelleri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dr. Aras Bozkurt
Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını


Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan GENÇ
Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin hayat boyu öğrenme gereksinimleri


Okutman Meral ÖZTÜRK
Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim


Doktora Öğrencisi Hilal Seda YILDIZ AYBEK
Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım


Dr. Erol KARACA & Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ
Açık ve uzaktan öğrenmede bir ölçek geliştirme çalışması: uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algı çalışması örneği


Okutman Emre DİNÇER
Hayat boyu öğrenmede güncel konular