Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Burak YILMAZSOY & Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN
(Editöre Mektup) Uzaktan eğitimde sosyal ağlar ve öğreticinin etkinliği


Araş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel veri madenciliği


Öğr. Gör. Dr. Okan AKSU
(Editöre Mektup) Bir araştırma yöntemi olarak netnografi: ötekini anlamanın dijital boyutu


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
Biçimsel olmayan öğrenme kaynakları olarak kişisel medya ve kişisel eğlence ortamlarındaki deneyimlerin yönetimi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Nisan 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÇAM AKTAŞ & Dr. Öğr. Üyesi Nihal TUNCA
Öğretmen metaforu ölçeği: Geçerlik – güvenirlik çalışması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Nisan 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Prof. Dr. Mediha SAĞLIK TERLEMEZ, Doç. Dr. Fatma Hülya ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZTÜRK & Öğr. Gör. Bülent BATMAZ
Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 19 Mart 2018 Bu bir derleme türünde makaledir.


Arş. Gör. Derya ÇAKMAK KARAPINAR, Öğr. Gör. Muhammed GÜLER, Doç. Dr. Engin KURŞUN & Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 04 Nisan 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Gülay EKREN & Doç. Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE
Yükseköğrenim düzeyinde uzaktan eğitimde “açıklık” kavramına yönelik içerik analizi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Mart 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN & Halk Sağlığı Uzmanı Nalan AKTAŞ ÖNGÜN
112 Acil noktalarındaki stajyer öğrenci ve danışman öğretmen iletişimi için web tabanlı çevrimiçi stajyer takip programı uygulama örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 05 Nisan 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Dr. Okan AKSU
Internet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Nisan 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZTÜRK
Açıköğretim Programlarına kayıt yaptıran ve yaptırmayan öğrencilerin Açıköğretim Sistemine yönelik görüşleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 18 Mart 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Doç. Dr. Harun SÖNMEZ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının betimsel değerlendirilmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 09 Nisan 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr.Gör. Abdullah SAYKILI
Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi?

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 29 Mart 2018 Bu bir olgu araştırmasıdır.


Doç. Dr. Fikret ER
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 03 Mart 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Doç. Dr. Köksal BÜYÜK, Öğr. Gör. Serap UĞUR, Öğr. Gör. Abdullah SAYKILI & Veysel ŞAHİN
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 29 Mart 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Süleyman ARI
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde e-öğrenme ve engellilik


Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK
Nisan (2), 2018 Yazarların Orcid Numaraları