Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Yarınları bugünle buluşturuyoruz...


Araş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde artırılmış gerçekliğin kullanılabilirliği


Dr. Gülendam UYGUÇGİL & Prof. Dr. Uğur DEMİRAY
Açık ve uzaktan eğitimde bir pazarlama iletişimi aracı olarak web siteleri ve sosyal medya

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Ocak 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Serpil KOÇDAR
Çevrimiçi ortamlarda öğrenenlerin öz-yönetim becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan stratejiler ve araçlar

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 11 Ocak 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Öğretmen Aras BOZKURT
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open Online Courses - MOOCs) ve sayısal bilgi çağında yaşamboyu öğrenme fırsatı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Aralık 2014 Bu bir derleme türünde makaledir.


Uzm. Kazım DEMİRER
Anadolu üniversitesi açıköğretim sistemi’ndeki personelin erasmus personel hareketliliğine katılımına yönelik bir değerlendirme

Gönderme Tarihi : 14 Aralık 2014 Kabul Tarihi : 26 Aralık 2014 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Dr. Belgin BOZ-YÜKSEKDAĞ
Hemşirelik eğitiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Ocak 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okutman Ela AKGÜN-ÖZBEK
(Kitap Özeti) Çevrimiçi uzaktan öğrenme: bir araştırma gündemine doğru


Okutman Nil GÖKSEL
(Kitap Özeti) Uzaktan eğitim: çevrimiçi öğrenmede sistem yaklaşımı