Ocak (1), 2016


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan Özel Sayısı…


Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editöre Mektup) Ayhan Hocamızı Uğurlarken…


Yrd. Doç. Dr. Ayşenur İNCEELLİ & Yrd. Doç. Özden CANDEMİR
Öğretim amaçlı videolarda öğretmen yakınlığı: açık sınıf örneği


Öğr. Gör. Gülay EKREN & Prof. Dr. Mehmet KESİM
Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve mobil öğrenme


Tevfik Fikret KOLOĞLU, Öğr. Gör. Mahmut KANTAR & Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde hazırbulunuşluklarının önemi


Arş. Gör. Tülay DARGUT, Arş. Gör. Fulya TORUN & Prof. Dr. Mukaddes ERDEM
Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi


Yrd. Doç. Dr. Ferhat BAHÇECİ & Öğretmen Esra YILDIZ
Yetişkin eğitimindeki bireylerin öğrenme yönetim sistemleri hakkındaki görüşleri


Okutman Nil GÖKSEL-CANBEK & Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU
Sayısal gelecekte yeni adım: akıllı kişisel yardımcılar


Doç. Dr. Halit Turgay ÜNALAN
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde internet destekli öğrenme ortamlarının oluşturulması


Caner ACARBAY
Havacılık hizmetiçi eğitiminde uzaktan eğitim


Dr. Gülendam UYGUÇGİL & Prof. Dr. Uğur DEMIRAY
Açık ve uzaktan eğitim kurumlarının web sitelerinin popülaritesi


Arş. Gör. Sezan SEZGİN
(Kitap Özeti) Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: çalışma ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler


Öğr. Gör. Serap UĞUR
(Kitap Özeti) e-Öğrenmede küresel politikalar ve siber şeffaflık için başarılı stratejilerin geliştirilmesi