Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan Özel Sayısı…


Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editöre Mektup) Ayhan Hocamızı Uğurlarken…


Yrd. Doç. Dr. Ayşenur İNCEELLİ & Yrd. Doç. Özden CANDEMİR
Öğretim amaçlı videolarda öğretmen yakınlığı: açık sınıf örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 04 Aralık 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Gülay EKREN & Prof. Dr. Mehmet KESİM
Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve mobil öğrenme

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 06 Ocak 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Tevfik Fikret KOLOĞLU, Öğr. Gör. Mahmut KANTAR & Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde hazırbulunuşluklarının önemi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Kasım 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Arş. Gör. Tülay DARGUT, Arş. Gör. Fulya TORUN & Prof. Dr. Mukaddes ERDEM
Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Ocak 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Ferhat BAHÇECİ & Öğretmen Esra YILDIZ
Yetişkin eğitimindeki bireylerin öğrenme yönetim sistemleri hakkındaki görüşleri

Gönderme Tarihi : 16 Kasım 2015 Kabul Tarihi : 16 Aralık 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Okutman Nil GÖKSEL-CANBEK & Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU
Sayısal gelecekte yeni adım: akıllı kişisel yardımcılar

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Ocak 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Doç. Dr. Halit Turgay ÜNALAN
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde internet destekli öğrenme ortamlarının oluşturulması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 10 Ocak 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Caner ACARBAY
Havacılık hizmetiçi eğitiminde uzaktan eğitim

Gönderme Tarihi : 18 Kasım 2015 Kabul Tarihi : 03 Aralık 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Dr. Gülendam UYGUÇGİL & Prof. Dr. Uğur DEMIRAY
Açık ve uzaktan eğitim kurumlarının web sitelerinin popülaritesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 30 Aralık 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Arş. Gör. Sezan SEZGİN
(Kitap Özeti) Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: çalışma ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler


Öğr. Gör. Serap UĞUR
(Kitap Özeti) e-Öğrenmede küresel politikalar ve siber şeffaflık için başarılı stratejilerin geliştirilmesi