Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Araş. Gör. Gamze Tuna
(Editöre Mektup) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi


Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir
Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 20 Aralık 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Ayşe Peri Mutlu & Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
Öğrenme deneyimi tasarımı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 28 Kasım 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Doç. Dr. Harun Sönmez, Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın & Doç. Dr. Fikret Er
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 17 Aralık 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Ayşe Taşkıran
Dijital çağda yükseköğretim

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Aralık 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Özden ÖZDEMİR
Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 30 Kasım 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Onurhan DEMİRKOL
Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Aralık 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Öğr. Gör. Dr. Başak KALKAN & Yrd. Doç. Dr. Gülfem GÜRSES
“Biz”i tanımlarken ötekinin farklılığı: Açıköğretim sistemi öğrencilerinin cinslerin eşitsizliği çerçevesinde değerlendirilmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 28 Aralık 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Hilal Seda Yıldız Aybek
Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 19 Aralık 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Okutman Seher Kaşıkara
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde etik: gelecek için değer odaklı liderler


Araş. Gör. Aylin Öztürk
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: güncel teori ve uygulamalar