Ocak (1), 2017


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Araş. Gör. Gamze Tuna
(Editöre Mektup) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi


Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir
Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı


Ayşe Peri Mutlu & Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
Öğrenme deneyimi tasarımı


Doç. Dr. Harun Sönmez, Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın & Doç. Dr. Fikret Er
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi


Ayşe Taşkıran
Dijital çağda yükseköğretim


Özden ÖZDEMİR
Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi


Onurhan Demirkol
Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması


Onurhan DEMİRKOL
Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması


Öğr. Gör. Dr. Başak KALKAN & Yrd. Doç. Dr. Gülfem GÜRSES
“Biz”i tanımlarken ötekinin farklılığı: Açıköğretim sistemi öğrencilerinin cinslerin eşitsizliği çerçevesinde değerlendirilmesi


Hilal Seda Yıldız Aybek
Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri


Okutman Seher Kaşıkara
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde etik: gelecek için değer odaklı liderler


Araş. Gör. Aylin Öztürk
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: güncel teori ve uygulamalar