Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme Özel Sayısı

Prof. Dr. Uğur Demiray'ın anısına


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme özel sayısı


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme


Dr. Murat Doğan ŞAHİN
Açıköğretim Sistemi’nde uygulanan çoktan seçmeli bir teste ait madde güçlüklerinin ardışık aralıklar yöntemiyle ölçeklenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Hakan BARAN
Açıköğretim sınavlarının faktör yapısının incelenmesi: Uluslararası İlişkiler Kuramları-I dersi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
Farklı programlarda okutulan matematik dersi sınavlarına yönelik değişen madde fonksiyonu analizi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Kübra KARAKAYA ÖZYER
Açıköğretim sistemindeki açık uçlu soruların Çok Yüzeyli Rasch Modeli analizi yöntemiyle puanlanması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Gülgün BULUT
Açık ve uzaktan öğrenmede şans başarısı: Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kurama (MTK) temelinde karşılaştırmalı bir analiz

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ & Yrd. Doç. Dr. Nejdet KARADAĞ
Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin incelenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 Bu bir araştırma makalesidir.


Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK
Ocak (1), 2018 Yazarların Orcid Numaraları