Temmuz (3), 2015


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede yeni teknolojiler


Araş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenen bölümlendirmesi (segmentasyonu)


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
Açık ve uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme politikaları


Araş. Gör. Dr. Hatice Gökçe BİLGİÇ & Doç. Dr. Hakan TÜZÜN
Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar


Ayşe Peri MUTLU & Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU
Uzaktan öğrenme deneyimlerinin dijital yaşam günlüğü ile yönetilmesi: bir akademik yarıyıl üzerinde uygulama


Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN & Araş. Gör. Hakan KILINÇ
Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar


Arş. Gör. Abdulkadir KARADENİZ
Açık ve uzaktan öğrenmede ders tasarımı: bilim etiği dersi örneği


Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRAT
(Kitap Özeti) Dünyada kitlesel açık çevrimiçi dersler ve açık eğitim


Öğretim Görevlisi Ömer KAÇMAZ
(Kitap Özeti) Mobil sağlık yeniliği: mobil öncüler için en iyi uygulamalar