Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün EBY
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede yeni teknolojiler


Araş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenen bölümlendirmesi (segmentasyonu)


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
Açık ve uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme politikaları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 25 Nisan 2015 Bu bir derleme türünde makaledir.


Araş. Gör. Dr. Hatice Gökçe BİLGİÇ & Doç. Dr. Hakan TÜZÜN
Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 12 Mayıs 2015 Bu bir olgu araştırmasıdır.


Ayşe Peri MUTLU & Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU
Uzaktan öğrenme deneyimlerinin dijital yaşam günlüğü ile yönetilmesi: bir akademik yarıyıl üzerinde uygulama

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 04 Temmuz 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN & Araş. Gör. Hakan KILINÇ
Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 20 Haziran 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Arş. Gör. Abdulkadir KARADENİZ
Açık ve uzaktan öğrenmede ders tasarımı: bilim etiği dersi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 15 Haziran 2015 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRAT
(Kitap Özeti) Dünyada kitlesel açık çevrimiçi dersler ve açık eğitim


Öğretim Görevlisi Ömer KAÇMAZ
(Kitap Özeti) Mobil sağlık yeniliği: mobil öncüler için en iyi uygulamalar