Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
(Editörden Mektup) 15 Temmuz 2016!


Okutman Nil GÖKSEL CANBEK
(Editöre Mektup) Kişisel öğrenme ortamları


Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK, Arş. Gör. Zehra LALE, Arş. Gör. Merve ÇELİK, Ayşe PERİ MUTLU & Doç. Dr. Köksal BÜYÜK
Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde kullanılan basılı kitaplara ilişkin maliyet analizi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 08 Haziran 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Arş. Gör. Ömer Faruk GÖKMEN, Arş. Gör. İbrahim DUMAN & Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM
Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 05 Temmuz 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Yrd. Doç. Dr. Melike AYDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Embiya ÇELİK, İsa BİNGÖL, Arş. Gör. Derya ÇAKMAK KARAPINAR, Yrd. Doç. Dr. Engin KURŞUN & Doç. Dr. Selçuk KARAMAN
İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Haziran 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Öğr. Gör. Dr. İlker USTA
Uzaktan eğitim kuramlarından “transactional distance” ın Türkçeleştirilmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 07 Temmuz 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Öğr. Gör. Erdem ERDOĞDU
Açık ve uzaktan öğrenme kapsamında etkileşimli ekitaplar: etkileşim, teknoloji, üretim boyutu ve örnekleri

Gönderme Tarihi : 16 Haziran 2016 Kabul Tarihi : 30 Haziran 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okutman Aysun GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT
Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Temmuz 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Uzman Emre ÖZGÜL & Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri

Gönderme Tarihi : 13 Mayıs 2016 Kabul Tarihi : 16 Haziran 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ, Öğr. Gör. Dr. İlker USTA, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Recep OKUR & Yrd. Doç. Dr. Gökhan KUŞ
Açıköğretim öğrencilerinin kitap alma durumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Temmuz 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Araş. Gör. Mevlüt CIRIK
Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 28 Mayıs 2016 Bu bir derleme türünde makaledir.


Araş. Gör. Gamze TUNA
(Kitap Özeti) Ulaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojileri


Okutman Nazife ŞEN ERSOY
(Kitap Özeti) Küresel e-öğrenmede kültürel güçlükler