Temmuz (3), 2016


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
(Editörden Mektup) 15 Temmuz 2016!


Okutman Nil GÖKSEL CANBEK
(Editöre Mektup) Kişisel öğrenme ortamları


Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK, Arş. Gör. Zehra LALE, Arş. Gör. Merve ÇELİK, Ayşe PERİ MUTLU & Doç. Dr. Köksal BÜYÜK
Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde kullanılan basılı kitaplara ilişkin maliyet analizi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği


Arş. Gör. Ömer Faruk GÖKMEN, Arş. Gör. İbrahim DUMAN & Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM
Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler


Yrd. Doç. Dr. Melike AYDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Embiya ÇELİK, İsa BİNGÖL, Arş. Gör. Derya ÇAKMAK KARAPINAR, Yrd. Doç. Dr. Engin KURŞUN & Doç. Dr. Selçuk KARAMAN
İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX


Öğr. Gör. Dr. İlker USTA
Uzaktan eğitim kuramlarından “transactional distance” ın Türkçeleştirilmesi


Öğr. Gör. Erdem ERDOĞDU
Açık ve uzaktan öğrenme kapsamında etkileşimli ekitaplar: etkileşim, teknoloji, üretim boyutu ve örnekleri


Okutman Aysun GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT
Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları


Uzman Emre ÖZGÜL & Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ, Öğr. Gör. Dr. İlker USTA, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Recep OKUR & Yrd. Doç. Dr. Gökhan KUŞ
Açıköğretim öğrencilerinin kitap alma durumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Araş. Gör. Mevlüt CIRIK
Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri


Araş. Gör. Gamze TUNA
(Kitap Özeti) Ulaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojileri


Okutman Nazife ŞEN ERSOY
(Kitap Özeti) Küresel e-öğrenmede kültürel güçlükler