Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


[BÜTÜN SAYI - PDF]

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede değişim ve dönüşümler…


Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri


Nejdet KARADAĞ, Murat AKYILDIZ, Alper Tolga KUMTEPE & Hüseyin Reha AKGÜN
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarlarının ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 30 Mayıs 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Fikret ER & Bilal SARAÇ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 27 Haziran 2016 Bu bir araştırma makalesidir.


Sinan AYDIN & Aylin ÖZTÜRK
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrenenlerin sınav ve büro hizmetlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 01 Temmuz 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Soner SÖZLER
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının tasarımsal düşünce yaklaşımıyla tasarlanması

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Hakan KILINÇ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 02 Temmuz 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Can GÜLER
Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş

Gönderme Tarihi : 30 Mayıs 2017 Kabul Tarihi : 17 Haziran 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.


Okan AKSU
Yeni toplumsal hareketler bağlamında sosyal medya kullanımı analizi: kadın dernekleri

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 30 Haziran 2017 Bu bir araştırma makalesidir.


Nihal SAMSUM
Çalışmanın değişen anlamı ve güncel durumuna ilişkin tartışmalar

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 03 Temmuz 2017 Bu bir derleme türünde makaledir.