Türk yükseköğretim sisteminde örgün, uzaktan ve açıköğretim yöntemleri ile yapılan maliye eğitimi üzerine değerlendirmeler


Türk yükseköğretim sisteminde örgün, uzaktan ve açıköğretim yöntemleri ile yapılan maliye eğitimi üzerine değerlendirmeler


Yrd.Doç.Dr. Canatay HACIKÖYLÜAnadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesichacikoylu@anadolu.edu.tr


ÖZET
Türk Yükseköğretim sistemi içinde sosyal bilimler alanı kapsamında iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve iktisat fakülteleri bünyesinde yer alan maliye lisans programların da 2015 yılı verilerine göre yaklaşık 20.000 örgün, 600 uzaktan öğretim ve 35.000 civarında açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenci eğitim görmektedir. Gerek devlet üniversitelerinde gerekse vakıf üniversitelerinde bulunan örgün maliye lisans programlarında ders programları incelendiğinde maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, matematik, istatistik ve siyaset bilimine yönelik özellikle seçmeli derslerinde yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada, 2014 yılı YGS-LYS sonuç listesine göre başarı sırası incelendiğinde ilk 10’a giren üniversitelerin maliye lisans programlarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi uzaktan öğretim maliye lisans programı ders programları ile açıköğretim sistemi ile öğretim yapan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi maliye lisans programı ders programlarında yer alan benzerlikler ve farklılıklar ele alınmıştır. Ayrıca 2014 yılı YGS-LYS sonuç listesine göre başarı sırası incelendiğinde ilk 10’a giren üniversitelerin maliye bölümü mezunları ile açıköğretim yöntemi ile öğretim yapan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi maliye bölümü mezunlarının 2013-2014 yılları arasında Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) test alanlarına göre başarı durumları da incelenmiştir.


ABSTRACT
According to the 2015 data there are 20,000 students registered to study at formal, 600 at distance learning and 35,000 at open education system in Public finance undergraduate programs at Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty Political Sciences and Economics, within the framework of social sciences in the Turkish Higher Education System. By examining university curriculums in undergraduate programs in both state universities and private universities, besides the theoretical and the practical lessons like finance, economics and business law, elective lessons especially for math statistics and political sciences seems to take place.This study examined the success of the top 10 entering the universities as compared to 2014 YGS-LYS list, as well as situated the similarities and the differences in the course curriculums of graduate programs of public finance programs in Istanbul University Faculty of Distance Education Finance Graduate Program In Economics and Anadolu University Faculty of Economics which conducts education in an open education system. In addition, according to the results list the of the 2014 YGS-LYS, success depends on the test fields of graduates in 2013-2014 Public Service Personnel Selection Examination (KPSS), of top 10 entering the universities and graduates of open education system of Anadolu University Faculty of Economics Department of Finance are also examined.


ANAHTAR KELİMELER: Açıköğretim, Uzaktan Öğretim, Maliye Eğitimi


KEYWORDS: Open Education, Distance Learning, Public Finance Education

[PDF]