(Kitap Özeti) Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar


(Kitap Özeti) Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar


Araş. Gör. Hakan ALTINPULLUKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakanaltinpulluk@anadolu.edu.tr


ÖZET
Alan B. Craig tarafından 2013 yılında yazılan Artırılmış Gerçekliği Anlamak: Kavramlar ve Uygulamalar adlı kitap 9 bölüm ve 296 sayfadan oluşmakta ve artırılmış gerçeklik alanında çalışmak isteyenler için temel bir başucu kitabı niteliği taşımaktadır. Kitabın hemen hemen tüm bölümlerinde artırılmış gerçekliğin yalnızca teknolojik bir yeniliği temsil etmediği, bir ortam olduğu fikri üzerine odaklanmaktadır. Çok hızlı gelişen ve değişen bir alan için güncelliğini yitirmemiş bilgilere sahip olan bu kitapta bölümler arasında da oldukça iyi bir uyum bulunmakta ve birbiriyle bağlantılı ilerlediği görülmektedir. Bu tanıtımla, kitapta yer alan bölümlerdeki önemli noktalara dikkat çekilmekte, ayrıca alana yeni giriş yapacak bireyler için katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


ABSTRACT
Understanding Augmented Reality: Concepts and Applications is written by Alan B. Craig in 2013 consists of 9 chapter and 296 pages and also this book is a reference guide for the person who interested in the field of augmented reality. Nearly, all parts of the book focus that augmented reality is not only a technological novelty, but also it is a medium. This book is quite up-to-date for the fast-growing and changing field and also the chapters are compatible and interrelated with each other. With this review, the important point of the book’s chapters are pointed out, moreover, it is aimed to contribute for this newly-arriving individuals.


ANAHTAR KELİMELER: Artırılmış gerçeklik, mobil teknolojiler, içerik, etkileşim, uygulamalar


KEYWORDS: Augmented reality, mobile technologies, content, interaction, applications

[PDF]