(Kitap Özeti) Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü


(Kitap Özeti) Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü


Araş. Gör. Hakan KILINÇAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakankilinc@anadolu.edu.tr


ÖZET
Editörlüğünü Athabasca Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nde öğretim üyesi olan Mohamed Ally’nin yaptığı Mobil Öğrenme: Eğitim ve Öğrenimin Dönüşümü (Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training) kitabı 3 ana bölüm ve 13 alt bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci ana bölümü, mobil öğrenmenin mevcut durumu hakkında bilgiler veren ve mobil öğrenme çerçevesi için bir model sunan iki alt bölümden meydana gelmiştir. Kitabın ikinci ana bölümü ise mobil öğrenme üzerine yapılmış olan araştırmaların oluşturduğu dört alt bölümden oluşmaktadır. Üçüncü ana bölüm de ise, farklı içeriklerde ve farklı konu alanlarında yapılmış olan çeşitli mobil öğrenme uygulamalarını sunan yedi alt bölüm bulunmaktadır. Kitabın sonunda okuyucular, bir dizin ve teknik terimlerin yer aldığı kullanışlı bir sözlük bulmaktadır.


ABSTRACT
Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training, edited by Mohamed Ally from the Centre for Distance Education at Athabasca University. The book comprises three parts with 13 chapters. Part 1 includes two chapters that deals with theoretical foundations and provides an overview of the current state of mobile learning. Part 2 includes four chapters that report on research into mobile learning, and part 3 includes seven chapters that presents various examples of the application of mobile learning in different contexts and subject areas. At the end of the book the reader finds an index and a helpful glossary with technical terms.


ANAHTAR KELİMELER: Mobil öğrenme, uzaktan öğrenme


KEYWORDS: Mobile learning, distance learning

[PDF]