(Editöre Mektup) Ayhan Hocamızı Uğurlarken…


Prof. Dr. Gülsün EBYAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiauadergi@anadolu.edu.tr


ÖZET
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd)’nin 2016 yılı ilk sayısını, değerli hocamız Prof. Dr. Ayhan Gaffar HAKAN’ın adına çıkarıyoruz. Hocamız, otuz yılı aşkın yoğun ve başarılı bir iş hayatından sonra bu yıl emekliye ayrıldı. Dr. Hakan, meslek hayatının neredeyse tamamında Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) alanının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine çalıştı. Hocamızın bu alana ilişkin farkındalıkların oluşturulmasında, emeği çoktur. Dr Hakan AUÖ’ye ilişkin ulusal ve uluslararası vizon ve misyonun oluşturulmasında, politikaların belirlenmesinde ve strateji planlarının işe koşulmasında gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Dr. Ayhan Gaffar Hakan Hocamızın, AUÖ alanının bir disiplin olarak bilim dünyasında hak ettiği yeri almasında verdiği uğraşlar sayesinde, bizlerin ufkunu genişleten çok sayıda çalışmaya da imzasını attı. Kısacası, birey olarak, öğretim üyesi olarak, bilim insanı olarak ve bir AUÖ alan uzmanı olarak Prof. Dr. Ayhan Gaffar HAKAN’ın öğrencisi olmak ve onunla çalışmak bir ayrıcalık, bir onurdur. Hocamızın bize kazandırdığı etik ilkeler ve ahlaki değerler çerçevesinde O’nun izinden ilerleyeceğiz.


ABSTRACT
This year’s (2016) first volume of Open Education Applications and Research Journal is dedicated to our esteemed professor, Dr. Ayhan Gaffar HAKAN. Dr. Hakan has recently been retired after overbusy and successful thirty years. Almost all of his career, Dr. Hakan worked for enhancing and improving the field of Open and Distance Education. He made great efforts to raise awareness of the field. Dr. Hakan, worked continuously to form a national and an international vision and mission, to determine policies and to carry strategic plans regarding Open and Distance Education into effect. Thanks to Dr. Hakan’s invaluable efforts to make Open and Distance Education play a crucial role that broaden our horizon in the world of science. Briefly stated, it is a great honor and privilege to be the student of Prof. Dr. Ayhan Gaffar HAKAN, as person, an academic staff, a scientist and an expert of Open and Distance Education field. We will follow his lead with the ethical principles and values he made us gain.


ANAHTAR KELİMELER: Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, Açık ve Uzaktan Öğrenme.


KEYWORDS: Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan, Open Education Faculty, OEF, Open and Distance Eduation.

[PDF]