(Kitap Özeti) e-Öğrenmede küresel politikalar ve siber şeffaflık için başarılı stratejilerin geliştirilmesi


(Kitap Özeti) e-Öğrenmede küresel politikalar ve siber şeffaflık için başarılı stratejilerin geliştirilmesi


Öğr. Gör. Serap UĞURAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, ÖTAG Birimi


ÖZET
Bu kitapta e-Öğrenmede küresel politikalar ve siber şeffaflıkla ilgili stratejilerin geliştirilmesi ve başarısı ile ilgili uygulamalar ve önerilere yer verilmektedir. Genel bilgilerle birlikte özel durumlar ve uygulamalarla ilgili bilgiler de yer almaktadır. Kitap 19 bölümden oluşmaktadır. Siber suçlar, güvenlik sorunları, televizyon yayıncılığı, sosyal medya, öğretim tasarımı, ağ ve sistem mimarisi, bilgi entegrasyonu, yaşam boyu öğrenme, uzaktan eğitimin sürdürülebilirliği gibi konularla küreyerel politikalar ve şeffaflıkla ilişkileri incelenmiştir. Yazarların deneyimlerinin de yer aldığı araştırma sonuçlarına göre geliştirilebilecek stratejilerle birlikte kitap önemli bir referans kaynak olma rolünü üstlenmiştir.


ABSTRACT
In this book, practices and recommendations regarding the development and success of global policies and cyber transparency in e-learning are mentioned. In addition to general information on the issue, special cases and practices are also included. The book consists of 19 chapters. The relationship between glocal policies as well as transparency and the issues such as cybercrime, security, broadcasting, social media, instructional design, network and systems architecture, information integration, lifelong learning and the sustainability of distance education are examined. The book is an important reference source in terms of developing strategies for global policies and cyber transparency in e-learning.


ANAHTAR KELİMELER: e-Öğrenme, Siber Şeffaflık ve Küresel Stratejiler, Küreyerel Politikalar.


KEYWORDS: e-Learning, Cyber Transparency, Global Strategies, Glocal Policies.

[PDF]