Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu


Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu


Yard.Doç.Dr.Muhammet Recep OKURAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesimrokur@gmail.com
Hilal Seda YILDIZ AYBEKAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsühilalsedayildiz@gmail.com


ÖZET
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi dahilinde geliştirilmiş olan video tabanlı Sor|İzle|Öğren web platformunun İzle-Öğren kısmı çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu boyutlardan birincisi Açık ve Uzaktan Öğrenme uygulamalarında öğrenen destek hizmetleri ve video malzemelerin öğrenen desteği kapsamında kullanılmasıdır. Araştırmanın ikinci boyutu ise video formundaki öğrenen destek malzemelerinin süresidir. Diğer bir boyut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde öğrenenlere sunulan destek hizmetleri ve bu hizmetler arasında video malzemelerin yeridir. Son olarak ise, İzle-Öğren web platformunun geliştirilmesindeki sebep ve amaçlar açıklanmış; platformda yer alan video malzemelerin geliştirilme sürecinden bahsedilmiş ve platformun yapısal özellikleri üzerinde durulmuştur. İzle-Öğren web platformuyla ilgili bu araştırmanın, ülkemizde ve dünyada Açık ve Uzaktan Öğrenme hizmeti veren kurumlara, öğrenen destek hizmetleri boyutunda yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.


ABSTRACT
In this study, İzle-Öğren (Watch-Learn) which is a part of Sor|İzle|Öğren (Ask-Watch-Learn) video based web platform that was developed within the Anadolu University Open Education System (OES) has been discussed with several dimensions. The first of these dimensions is learner support and the use of video within learner support. The second dimension of this study is the length of learner support videos. Another dimension is learner support services offered by Anadolu University (OES) and the role of video materials in these services. Finally, underlying causes and objectives of developing İzle-Öğren web platform were explained, the development process of video materials was mentioned and emphasized on the structural properties of that web platform. It is believed that this research about İzle-Öğren web platform could lead the institutions which provide Open and Distance Learning service in the matter of learner support services.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenen Destek Hizmetleri, Kısa Video, Açık ve Uzaktan Öğrenme


KEYWORDS: Learner Support Services, Short Video, Open and Distance Learning

[PDF]