(Editöre Mektup) TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi


(Editöre Mektup) TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi


Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDARAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiskocdar@anadolu.edu.tr
Prof.Dr. Gülsün EBYAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiauadergi@anadolu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Nejdet KARADAĞAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinkaradag@anadolu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. M.Recep OKURAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesimrecepokur@anadolu.edu.tr


ÖZET
Teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde öğrenen başarısının çevrimiçi ortamlarda değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda başta açık üniversiteler olmak üzere birçok üniversitenin e-değerlendirme araçlarını kullandığı gözlenmektedir. Öte yandan, e-değerlendirme uygulamalarında güvenliğe ve öğrenen kimliğinin doğru teşhis edilmesine ilişkin sorunlar sınavların geçerli ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesini engellemektedir. Bu yazının amacı, Avrupa Komisyonu Horizon 2020 kapsamında desteklenen ve e-değerlendirme konusunda Avrupa’nın öncü projelerinden biri olan TeSLA Projesi’ni tanıtmaktır. Katalonya Açık Üniversitesi’nden Dr. Anna Elena Guerrero’nun koordinatörlüğünde yürütülen TeSLA, öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sisteminin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini içermektedir.


ABSTRACT
Online assessment of student learning is becoming widespread owing to the opportunities that technology offers. Many universities, especially open universities, have been using e-assessment tools in recent years. On the other hand, issues regarding security and identification of learners prevent implementing valid and reliable e-assessment practices. The purpose of this paper is to introduce TeSLA Project which is funded by the European Commission in the context of Horizon 2020, a pioneering project in e-assessment in Europe. Coordinated by Dr. Anna Elena Guerrero from the Open University of Catalonia, TeSLA Project involves designing, developing, implementing and evaluating an adaptive trust-based e-assessment system.


ANAHTAR KELİMELER: e-değerlendirme, TeSLA, açık ve uzaktan öğrenme


KEYWORDS: e-assessment, TeSLA, open and distance learning

[PDF]