Lisansüstü Türk öğrencilerin kitlesel açık çevrimiçi dersleri (kaçd) bırakma konularındaki algıları


Lisansüstü Türk öğrencilerin kitlesel açık çevrimiçi dersleri (kaçd) bırakma konularındaki algıları


Okutman Harun BOZNAAnadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye hbozna@anadolu.edu.tr


ÖZET
Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD) son zamanlarda eğitimde çığır açan bir platformdur ve yükseköğrenimde kullanımı son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış bir sözcüktür. Kitlesel açık çevrimiçi dersler çeşitli üniversiteler ve kurumlardan öğrenenlere birçok öğrenme tecrübeleri sunsa da dersleri bırakma geleneksel eğitimden daha fazladır. Derslere kaydolan öğrencilerin sadece %10 derslerini tamamlamaktadır. Bu durumda, katılımcıların bu konuyla ilgili algıları ve kitlesel açık çevrimiçi dersler ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerekliliği doğmuştur. Bu çalışmanın amacı bu dersleri daha ayrıntılı araştırmak ve içerik, bağlam, özellikle de ders bırakma konusunda ayrıntılı bilgi elde etmektir. Araştırmacı lisansüstü öğrencilerin ders bırakma konusuyla ilgili algılarını incelemek için çevrimiçi bir anket uygulamış ve bazı katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmıştır. Katılımcılar Anadolu Üniversitesi’nde çeşitli alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerdir. Bulgular dersleri bırakma ile ilgili genellikle zamansızlık ve bir zorlama olmaması şeklindedir.


ABSTRACT
MOOC (massive open online course) is a groundbreaking education platform and a current buzzword in higher education. Although MOOCs offer many appreciated learning experiences to learners from various universities and institutions, they have considerably higher dropout rates than traditional education. Only about 10% of the learners who enroll in MOOCs actually complete the course. In this case, perceptions of participants and a comprehensive analysis of MOOCs have become an essential part of the research in this area. This study aims to explore the MOOCs in detail for better understanding its content, purpose and primarily drop out issues. The researcher conducted an online questionnaire to get perceptions of graduate students on their learning experiences in MOOCs and arranged a semi- structured oral interview with some participants. The participants are Turkish graduate level students doing their MA and PhD in various programs. The findings show that participants are more likely to drop out courses due to lack of time and lack of pressure.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan Eğitim, kitlesel açık çevrimiçi dersler, ders bırakma, öğrenci algısı


KEYWORDS: Distance education, MOOCs, drop out, perception of students

[PDF]