(Editöre Mektup) Kişisel öğrenme ortamları


(Editöre Mektup) Kişisel öğrenme ortamları


Okutman Nil GÖKSEL CANBEKAnadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulungoksel@anadolu.edu.tr


ÖZET
İnternetin gelişiyle eğitim teknolojileri yükseköğretimde öğrenen ve öğreten rollerini değiştirmiştir. Bu rol değişimini takiben, Kişisel Öğrenme Ortamları (KÖO) ile gerekli bir beceri olarak görünen kişisel öğrenme, öğrenenlerin Web 2.0 araçlarıyla oluşturulan çevrimiçi ortamlarındaki öğrenmelerini organize etmedeki aktif rollerini desteklemiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın odak noktası KÖO’larını, Açık ve Uzaktan Öğrenmedeki bireysel üretkenlik bağlamında gözden geçirmektir.


ABSTRACT
With the advent of Internet, educational technologies have started to change the roles of learners and teachers in higher education. Succeeding this role change, learning personalization with Personal Learning Environments (PLEs) seems to be a required ability, which mainly supports the active role of students in organizing their own learning within online platforms built upon Web 2.0 tools. In this respect, the focal point of this study is to review PLEs with regard to personal productivity revealed in Open and Distance Learning.


ANAHTAR KELİMELER: Kişisel Öğrenme Ortamları (KÖO), Web 2.0 araçları, bireysel üretkenlik, Açık ve Uzaktan Öğrenme


KEYWORDS: Personal Learning Environments (PLEs), Web 2.0 tools, personal productivity, Open and Distance Learning

[PDF]