Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri


Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri


Araş. Gör. Mevlüt CIRIKAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümümevlutcirik@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışma, uzaktan eğitimin üstün zekâlıların eğitiminde kullanılmasıyla ilgili literatürdeki araştırmaları incelemek üzere yapılmıştır. Çalışmada örgün eğitim ile uzaktan eğitimin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimin, üstün zekâlıların eğitiminde kullanılmasına yönelik olarak yapılandırılan hızlandırma, zenginleştirme, müfredat farklılaştırması gibi hususlar incelemeye konu edilerek, bu alanda yapılan araştırmalar ele alınmıştır. Araştırmalar kapsamında ortaya çıkan ve uzaktan eğitimin üstün zekâlıların eğitimi açısından sunmuş olduğu avantajlar ve dezavantajlar ele alınmıştır. Üstün zekâlılara yönelik olarak hazırlanacak olan programların sahip olması gereken niteliklere yer verilmiş ve söz konusu programlara dâhil olacak öğrencilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği hususlarına da değinilmiştir.


ABSTRACT
This study was conducted to examine the studies in the literature on the use of distance education in the education of gifted and talented children. In the study, distance education is compared with formal education. In addition, subject to review issues such as curriculum differentiation, acceleration, enrichment which are configured for use in the education of gifted and researches done in this field are discussed. Studies have revealed that the advantages of distance education are offered in terms of education of gifted and disadvantages are discussed. Qualities that have to be prepared for gifted programs and characteristics of students will be involved in the programs are presented.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, Üstün zekâlılar, Hızlandırma, Zenginleştirme, Müfredat Farklılaştırma


KEYWORDS: Distance education, gifted children, acceleration, enrichment, differentation of curriculum

[PDF]