(Kitap Özeti) Ulaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojileri


(Kitap Özeti) Ulaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojileri


Araş. Gör. Gamze TUNAAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir


ÖZET
Kinshuk ve Ronghuai Huang editörlüğündeki Ulaşılabilir Öğrenme Ortamları ve Teknolojileri (Ubiquitous Learning Environments and Technologies) başlıklı kitap 2015 yılında yayımlanmıştır. Ulaşılabilir öğrenme ortamları, cihazdan bağımsız olarak, istenilen yer ve zamanda kesintisiz öğrenmeye olanak sağlayarak yaşam boyu öğrenme sürecine destek olmaktadır. On üç bölümden oluşan bu kitapta, ulaşılabilir öğrenme ortamlarında kullanılan teknolojiler, yeni yaklaşımlar ve uygulama örnekleri okuyucuya sunulmuştur. Bu kitapta, büyük veri analitiklerinin, öneri sistemlerinin ve kişiselleştirilmiş ve uyarlanır sistemlerin ulaşılabilir öğrenme ortamlarında kullanımı akıcı bir dilde anlatılmıştır. Kitap; öğretmenler, akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılar için yol gösterici niteliktedir.


ABSTRACT
The book entitled “Ubiquitous Learning Environments and Technologies” and edited by Kinshuk and Ronghuai Huang published in 2015. Ubiquitous learning environments supports lifelong learning process by enabling continuous learning at any place and any time, regardless of device. The book which consists of thirteen chapters, technologies, new approaches and case studies used in ubiquitous learning environments are presented to the reader. In this book, usage of big data analysis, recommendation systems, and adaptive and personalized systems in ubiquitous learning environments are described fluently. The book is a reference guide for teachers, academicians, researchers and practitioners.


ANAHTAR KELİMELER: Ulaşılabilir öğrenme, eğitsel teknoloji


KEYWORDS: Ubiquitous learning, educational technology

[PDF]