Öğrenme analitiği: e-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme


Öğrenme analitiği: e-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme


Dr. Aras BozkurtBağımsız araştırmacıarasbozkurt@gmail.com


ÖZET
Çevrimiçi teknolojiler hayatımızın her alanına sızmış, yaşanan gelişmelerden öğrenme süreçlerine yönelik uygulamalar da etkilenmiştir. Günümüzde çevrimiçi ortamlarda gerçekleşen tüm etkileşimler kendi dijital izine sahiptir ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu takip edilebilir durumdadır. Çevrimiçi ortamlarda ortaya çıkan dijital izler büyük verinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış ve ortaya çıkan bu verinin işlenerek öğrenenler için öğrenme süreçlerinde kullanılması fikri ve devamında öğrenme analitiği bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Öğrenme analitiği, öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği çevreleri anlayıp daha iyi hale getirebilmek için öğrenenler ve bağlamları hakkındaki bilginin toplanması, ölçülmesi, analizi ve raporlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada öğrenme analitiği kavramı incelenmiş, öğrenme analitiği türleri, öğrenme analitiğinde kullanılan araçlar, öğrenme analitiğinin avantaj ve dezavantajları, son olarak da açık ve uzaktan öğrenme bağlamında kullanımına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.


ABSTRACT
Online Technologies have been penetrated to every single area of our daily lives and applications in learning processes have been affected from these developments. In today’s world, every interaction has its own trace and can be tracked as a result of developments in information and communication technologies. Digital traces in online spaces resulted with big data concept and the idea that big data can be processed in order to use for learners in learning processes, and as a field learning analytics emerged. Learning analytics is defined as the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs. In this paper, the concept of learning analytics was examined and explanations were provided regarding learning analytics types, tools used in learning analytics, advantages and disadvantages and finally its use in open and distance learning.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme analitiği, büyük veri, bireyselleştirilmiş öğrenme, uyarlanabilir öğrenme, öğrenme tasarımı.


KEYWORDS: Learning analytics, big data, personalized learning, adaptive learning, learning design.

[PDF]