(Kitap Özeti) Çevrimiçi öğrenme tasarımı için proje yönetimi yaklaşımları


(Kitap Özeti) Çevrimiçi öğrenme tasarımı için proje yönetimi yaklaşımları


Öğr. Gör. Dr. Harun SerpilAnadolu Üniversitesihserpil@anadolu.edu.tr


ÖZET
Editörlüğünü Prof. Dr. Gülsün Eby ve Prof. Dr. T. Volkan Yüzer’in yaptığı, 2013 yılında yayınlanan bu 344 sayfalık kitap altı ana bölüm ve 17 alt bölümden oluşmaktadır. Başta A.B.D. ve Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden (Avustralya, Brezilya, Fransa, İngiltere) çeşitli araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bu kitapta Proje Yönetimi Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Tasarımı (PYTÇÖT)’nın çeşitli yönleri ele alınmıştır. Bu kaynak kitapta iletişim yönetimi, uygulama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kalite güvence yönetimi ve risk yönetimi PYTÇÖT’nın temel unsurları olarak incelenmiştir. Kitap, aynı zamanda çevrimiçi öğrenme tasarım modellerini çok yönlü ele alarak bu modellere ilerlemeci, dönüşümcü, sürdürülebilir, geniş ve derinlikli bir bakış açısı sunmaktadır. Bu kitabın benzer kitaplardan farklı olarak öne çıkan özelliği PYTÇÖT’ü sadece uygulamaya dönük teknik yönleriyle değil aynı zamanda özgürleştirici, toplumsal eşitlikçi yönleriyle de vurgulamasıdır. Kitap yazarlarının aktardıkları kişisel ve kurumsal PYTÇÖT deneyimleri ışığında konuyla ilgili tüm eğitim paydaşlarını ilgilendiren öneriler de getirilmiştir.


ABSTRACT
Edited by Prof. Gülsün Eby and Prof. T. Volkan Yüzer, this 2013 book comprises 344 pages, and is composed of six main sections and 17 subsections. Focusing on various aspects of Project Management-Based Design for Online Learning (PMDOL), this book was made possible by the contributions of researchers from diverse countries (Australia, Brazil, France, Turkey, the US, the UK). The book elaborates on PMDOL by paying particular attention to its basic management dimensions of communication, implementation, human resources, quality assurance, and risk. By analyzing online learning design models from multiple perspectives, the book presents a progressive, transformative, sustainable, wide and practice-oriented approach. What makes the book unique among others in the field is its underscoring the liberating and social equity qualities of PMDOL, along with its technical aspects involving implementation. The book offers suggestions for all educational stakeholders in PMDOL, based on the authors’ personal and institutional experiences with it.


ANAHTAR KELİMELER: Proje yönetimi, çevrimiçi öğrenme tasarımı


KEYWORDS: Project management, online learning design

[PDF]