(Kitap Özeti) Teknoloji eğitim için iyi midir?


(Kitap Özeti) Teknoloji eğitim için iyi midir?


Okutman Ela Akgün ÖzbekAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesieakgun@anadolu.edu.tr


ÖZET
Neil Selwyn tarafından yazılan Teknoloji Eğitim için İyi midir? 2016 yılında Polity Press tarafından yayımlanmıştır. Bir önsöz ve altı bölümden oluşan kitap eğitimde dijital teknolojilerin kullanımının değişim, demokratikleşme, kişiselleştirme, hesaplanabilirlik ve ticarileşmeyle ilişkisini ele almaktadır. Dijital teknolojilerin eğitsel süreçlerde kullanımına ilişkin mevcut durumun belirlendiği ve bu teknolojilerin kullanımına ilişkin olumlu görüşlerin özetlendiği kitapta aynı zamanda her konuya ilişkin perde arkasında olan gelişmeler ve göz önünde bulunmayan gizil gündemler de irdelenmektedir. Bu bağlamda Sewlyn, dijital teknolojilerin eğitimde kullanımına yönelik üretilen politikalar, alınan kararlar ve işe koşulan eğitim modellerine eleştirel bir yaklaşım geliştirmektedir. Her eğitsel soruna çözüm olabilecek bir olgu gibi sunulan dijitalleşmenin hangi boyutlarda nasıl yeni, öngörülemeyen sorunlara yol açabileceğinin sorgulandığı kitap, okuyuculara da bu konuda bir beyin fırtınası fırsatı sunmaktadır.


ABSTRACT
Is Technologu Good for Education?, authored by Neil Selwyn is published by Polity Press in 2016. The book which is composed of a preface and six chapters deals with the relationship between the use of digital technologies in education, change, democratization, personalization, calculability and commercialization. The book which summarizes the current status of the use of digital technologies in education and the positive views on the use of these technologies also analyzes the hidden agendas behind these developments. In this perspective, Sewlyn develops a critical approach to the politics, decisions and the educational models based on the use of digital technologies in education. The book which questions how digitalization which is proposed as a cure for all can result in other unforeseen problems, also provides an opportunity for brainstorming over the topic.


ANAHTAR KELİMELER: Teknoloji, eğitim, dijital


KEYWORDS: Technology, education, digital

[PDF]