Açıköğretim öğrencilerinin kitap alma durumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Açıköğretim öğrencilerinin kitap alma durumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yaygın Öğretim Bölümümuratakyildiz@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. İlker USTAAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümüilkerusta@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Recep OKURAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümümrokur@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KUŞAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümügokhankus@anadolu.edu.tr


ÖZET
Son yıllarda artan eğitim materyallerinin online ortama aktarılması eğilimine rağmen Açıköğretim sisteminde hala temel eğitim materyali basılı kitaptır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok sık kullanılmadığı dönemlerde kitap Açıköğretim sisteminde temel eğitim materyali olarak büyük yaygınlık kazanmıştır. Kitap pek çok yazar tarafından uzaktan öğrenme sistemlerinde önemli bir materyal olarak tanımlanmıştır. Basılı kitapların öğrenciler tarafından alınma oranları son yıllarda dikkate değer bir düşme göstermiştir. Bu düşme eğilimi ile öğrenci başarısı arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla bu araştırma tasarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar kitap alma ve almama oranları ile öğrenci başarısının çeşitli yönleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Kitap alma oranları ile öğrenci başarısının birlikte düşme eğilimi gösterdiği saptanmıştır.


ABSTRACT
Despite the attempts to transfer education materials to the internet, the main education material in Open Education system is still printed books. Books were widely used in Open Education system back when information and telecommunication technologies were not widely available. Many researchers suggest that books are important materials in distant education. The purchase rates of books have dramatically dropped in recent years. This research is designed to test whether this drop of the rates of students’s getting the books related to student achievement. The findings point out that certain aspects of student achievement is related to the rate of students’ getting the book rates. As purchase rates drop, student achievement tends to drop as well.


ANAHTAR KELİMELER: kitap, kitap alımı, öğrenci başarısı


KEYWORDS: book, getting book, student success

[PDF]