(Editöre Mektup) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi


(Editöre Mektup) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi


Araş. Gör. Gamze TunaAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesigamzetuna@anadolu.edu.tr


ÖZET
Temel öğrenme etkinliklerini içeren, etkileşimi ve işbirliğini destekleyen, çok sayıda katılımcıya sahip çevrimiçi öğrenme ortamları olan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde (KAÇD), ders tasarımı, içerdiği öğrenme malzemeleri ve etkileşim unsurları dersin kalitesi açısından oldukça önemlidir. İsteğe bağlı katılımın gerçekleştiği bu öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap veren, motivasyonlarını arttıran, ilgi çekici dersler tasarlanmalıdır. Ders tasarımında etkileşim unsurlarına yer verilmesi amacıyla etkileşimli e-ders malzemeleri kullanılabilir. Ek olarak, tartışma alanları öğrenenlerin sosyal bulunurluluğunu arttırmada etkili bir araçtır. Her yaştan ve her kesimden, çok sayıda ve çeşitli katılımcıya çevrimiçi öğrenme olanağı tanıyan KAÇD’lerde titiz ve kaliteli bir tasarım yapılmalıdır.


ABSTRACT
For the quality of the course; course design, learning materials, and interaction elements are very important in Massive Open Online Courses (MOOC), which are online learning environments that contain basic learning activities, have a number of participants, and supports interaction and collaboration. In these learning environments with voluntary participants, attractive courses, which answer the needs of learners and increase their motivation, should be designed. In order to include interaction elements in course design, interactive e-learning materials could be used. In addition, discussion forums are an effective tool for increasing the social presence of learners. The MOOCs that have a wide range of participants, should be designed carefully and with good quality.


ANAHTAR KELİMELER: Uyarlanabilir öğrenme, zeki öğretim sistemleri, zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme.


KEYWORDS: Adaptive learning, intelligent tutoring systems, intelligent adaptive e-learning environments.

[PDF]