(Kitap Özeti) Yükseköğretimde etik: gelecek için değer odaklı liderler


(Kitap Özeti) Yükseköğretimde etik: gelecek için değer odaklı liderler


Okutman Seher KaşıkaraAnadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokuluskasikara@anadolu.edu.tr


ÖZET
Globethics Yayınları tarafından 2017 yılı ocak ayında İsviçre’de yayımlanan Eğitim Etiği Serisi’nin 1. cildi olan “Yükseköğretimde Etik” kitabının editörlüğünü, Globethics.net’in Güney Afrika Direktörü Divya Singh ve kurucu başkanı Cristoph Stückelberger yapmıştır. Son zamanlarda, mükemmelleşen eğitim kurumlarının ilgi odağı olmak dışında üniversitelerin sahip olduğu değer ve erdemler, geleceğin liderlerini aşırı derecede etkilemelerine karşın, bazı uygulamalarda yaşanan ihlallerde ve etik dışı davranışlarda büyük bir artış olmuştur. Bu kitap, beş kıtanın sekiz ayrı ülkesinden 19 yazarın, hali hazırda dünya çapında baş gösteren, özellikle yükseköğretim kurumlarında uygun bir eğitim ile azaltılabilecek etik krizi konusundaki açıklama ve tavsiyelerini içeren farklı anlayışları sizlere sunmaktadır.


ABSTRACT
The book entitled “Ethics in Higher Education” of Educational Ethics Serials (Vol 1), edited by Divya Singh, Director of Globethics.net Southern Africa and Christoph Stückelberger, Founding President of Globethics.net, is published in Sweden in January, 2017. The values and virtues practiced in universities heavily influence the leaders of the future, outside the limelight of excelling education institutions there is a concerning violation of some practices and rise in unethical behavior these days. This book offers diverse insights from 19 different authors, writing from eight countries in five continents, providing explanations and recommendations for the ethical crisis present around the world which can be mitigated by suitable education in ethics, particularly in higher education institutions.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, etik


KEYWORDS: Higher education, ethics

[PDF]