(Kitap Özeti) Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: güncel teori ve uygulamalar


(Kitap Özeti) Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: güncel teori ve uygulamalar


Araş. Gör. Aylin ÖztürkAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiaylin_ozturk@anadolu.edu.tr


ÖZET
Ben Kei Daniel editörlüğünde hazırlanan “Yükseköğretimde Büyük Veri ve Öğrenme Analitikleri: Güncel Teori ve Uygulamalar” başlıklı kitap, 2017 yılında yayımlanmıştır. Farklı alanlardaki yazarların katkısıyla iki ana tema olarak yapılandırılan bu kitap, on beş alt bölümden oluşmaktadır. Kitabın ana temaları olan büyük veri ve öğrenme analitikleri yükseköğretim bağlamında ele alınmıştır. Kitapta, büyük veri ve öğrenme analitikleri alanlarındaki güncel teori ve uygulamalar kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Eğitsel veri bilimi alanındaki yöntemler, teknikler ve örnek olaylar da okuyuculara sunulmuştur. Alandaki ilk araştırma kitabı olan bu eserde, araştırmacıların yükseköğretimde büyük verinin ve öğrenme analitiklerinin kullanımı ile ilgili daha derin bir anlayış kazanmalarına destek olmak amaçlanmaktadır. Kitap, büyük veri ve öğrenme analitiklerine ilgi duyan araştırmacılar, akademisyenler, öğrenenler ve karar vericiler için değerli bir kaynaktır.


ABSTRACT
The book entitled "Big Data and Learning Analytics in Higher Education: Current Theory and Practice", edited by Ben Kei Daniel, is published in 2017. This book is the result of the collaborative effort of various authors from different fields and is comprised of fifteen subchapters shaped within the scope of two main themes. Big data and learning analytics, as the main themes of the book, have been addressed within the context of higher education. In the book, current theories and applications in the fields of big data and learning analytics have been extensively studied. Methods, techniques and case studies in the field of educational data science are also presented to the readers. In this work, which is considered as the first research book in these fields, it is aimed to support researchers to gain a deeper understanding in terms of the use of big data and learning analytics in higher education. The book is a valuable resource for researchers, academics, learners and decision makers interested in big data and learning analytics.


ANAHTAR KELİMELER: Büyük veri, öğrenme analitikleri, eğitsel veri bilimi.


KEYWORDS: Big data, learning analytics, educational data science.

[PDF]