(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede güvenli sosyal ağ kullanımı


(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede güvenli sosyal ağ kullanımı


Doç. Dr. Nilgün TOSUNTrakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesinilgunt@trakya.edu.tr


ÖZET
Web 2.0 teknolojilerinin gelişimiyle birlikte sosyal ağlar, bireylerin üreten ve aktif rol aldığı platformlara dönüşmüştür. Sosyal ağlar; bireysellik, üretkenlik, iletişim ve etkileşim olanakları çerçevesinde, son yıllarda açık ve uzaktan öğrenme uygulamaları ile de dikkat çekmektedir. Özerklik ve Etkileşimsel Uzaklık, Bağımsız Çalışma, Bağlantıcılık gibi kuramlara dayandırılarak geliştirilen bu uygulamaları başarıya taşıyan önemli etkenlerden biri de güvenli öğrenme ortamları oluşturabilmektir. Bunun için yapılması gereken, bireyleri güvenli sosyal ağ kullanma konusunda bilgilendirmektir. Çok sayıda ve farklı profile sahip bireyin yer aldığı sosyal ağlarda sahte kullanıcılar, hesapların ele geçirilmesi, ortak arkadaşlar özelliği, oltalama, sosyal kötücül yazılımlar, mizanpaj, siber zorbalık ve GPS’ler gibi çok sayıda tehlike ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tehlikeli durumlara karşı alınacak önlemlerin bilinmesi, sosyal ağlarda öğrenmeyi daha kolay, keyifli ve başarılı hale getirecektir.


ABSTRACT
After the advancement of Web 2.0 technologies, social networks have become platforms where individuals produce and actively participate. In terms of individuality, productivity, communication and interaction possibilities, social networks have also been standing out with open and distance learning applications in the recent years. One of the important factors leading these applications which are developed based on theories such as Autonomy and Transactional Distance, Independent Studying and Connectivism to success is to be able to establish safe learning environments. What needs to be done to achieve this is to inform individuals about safe usage of social networks. In the social networks where there are individuals with many and different accounts, fake users can encounter many dangers such as account hijackings, common friends feature, trolling, social malware software, makeup, cyber bullying and GPSs. Having the knowledge about precautions against these dangers should make learning in social networks easier, more enjoyable and more successful.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve uzaktan öğrenme, sosyal ağlar, güvenlik


KEYWORDS: Open and distance learning, social networks, security

[PDF]