Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği


Alper Tolga KUMTEPEAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiatkumtepe@anadolu.edu.tr
Köksal BÜYÜKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesikoksalbuyuk@anadolu.edu.tr
İhsan GÜNEŞAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiihsang@anadolu.edu.tr
Aylin ÖZTÜRKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiaylin_ozturk@anadolu.edu.tr
Gamze TUNAAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesigamzetuna@anadolu.edu.tr
Salih GÜMÜŞAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesisalihgumus@anadolu.edu.tr
Osman Nuri ATAKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiosmannuriatak@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 03 Mart 2017 Kabul Tarihi : 29 Mart 2017 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı öğrenenlerin 2015-2016 Güz dönemi Beta e-Öğrenme Portalında en sık kullandıkları 10 ders malzemesinin kullanım durumlarını belirlemek ve bu malzemelerin farklı düzeyde kullanımının öğrenenlerin akademik başarılarında oluşturduğu farkı araştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Beta e-Öğrenme Portalı veritabanından 426.211 öğrenene ait kayıt günlükleri analiz edilerek öğrenen-içerik etkileşimleri incelenmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, yüksek düzeyde malzeme kullanan öğrenenlerin daha düşük düzeyde malzeme kullanan öğrenenlerden daha fazla akademik başarı sergilediği görülmüştür. Ek olarak, her bir öğrenme malzemesi için o malzemeyi hiç kullanmayan grubun, 10 malzeme türünün çoğunda da akademik başarısı en düşük grup olması öğrenen-içerik etkileşiminin akademik başarıyı açıklamakta önemli bir değişken olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the number and level of use of the 10 learning materials most frequently used in Beta e- Learning Portal by the registered students in Anadolu University Open Education System in the 2015-2016 Fall semester and to investigate the difference in the academic achievement of the learners regarding the different levels of use. In this context, learner- content interactions were examined by analyzing the log records of 426,211 learners utilizing the Beta e-Learning Portal database. Results indicated that the learners who used learning materials in high level had better academic achievement than the learners who used materials in a lower level. In addition, for each learning material, the group that never used it was the lowest group in terms of academic achievement in most of the 10 material type, indicating that learner-content interaction is an important variable in explaining academic achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Etkileşim, öğrenen-içerik etkileşimi, akademik başarı, kitlesel uzaktan eğitim, Açıköğretim Sistemi.


KEYWORDS: Interaction,learnercontentinteraction,academicachievement,massivedistanceeducation,OpenEducationSystem.

[PDF]