Hayat boyu öğrenmede güncel konular


Hayat boyu öğrenmede güncel konular


Okutman Emre DİNÇERAdnan Menderes Üniversitesiedincer@adu.edu.tr


ÖZET
McGraw-Hill Eğitim yayınları tarafından 2010 yılında İngiltere'de yayımlanan "Hayat Boyu Öğrenmede Güncel Konular" kitabını Vicky Duckworth ve Jonathan Tummons birlikte yazmıştır. Bir önsöz ve sekiz bölümden oluşan kitap, hayat boyu öğrenme sektöründeki güncel konu ve tartışmaların eleştirel bir analizini okuyucularla buluşturmaktadır. Kitapta tartışılan konular rahat anlaşılır bir formatta sunulmaktadır. Yazarlar günümüzde hayat boyu öğrenme sektörü adına önem teşkil eden kapsayıcı uygulamalar, istihdam gündemi, müfredat ve araştırma temelli öğretim gibi konuları incelemektedir. Kitapta okuyucuların eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına sahip birer uygulayıcıya dönüşmelerine yardımcı olmak için pratik stratejiler ve yansıtıcı görevler bulunmaktadır. Her bölüm başında bulunan öğrenme çıktıları, durum çalışması örnekleri, bölüm sonu özetleri ve faydalı web siteleri kursiyerler, eğitim öğrencileri, sürekli mesleki gelişim programı paydaşları için önem arz etmektedir.


ABSTRACT
Vicky Duckworth and Jonathan Tummons co-authored the book "Contemporary Issues in Lifelong Learning" published in 2010 by McGraw-Hill Educational Publications in the UK. With a preface and eight chapters, the book brings readers a critical analysis of contemporary issues and debates in the lifelong learning sector. The topics discussed in the book are presented in an easily understandable format. The authors examine topics such as inclusive practices, employment agenda, curriculum, and research-led instruction that are important for the lifelong learning sector. There are practical strategies and reflective tasks in the book to help readers become better practitioners with a critical and inquisitive point of view. At the beginning of each chapter, learning outcomes, case studies, chapter summaries, and useful web sites, that are important for trainees, teachers, and stakeholders in continuing professional development programs, are presented.


ANAHTAR KELİMELER: Hayat boyu, öğrenme, güncel


KEYWORDS: Lifelong, learning, contemporary

[PDF]