(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri


(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri


Belgin BOZ YÜKSEKDAĞAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesibboz@anadolu.edu.tr


ÖZET
Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenciyi çekme, hizmet etme ve programda tutmanın başarısı öğrenci destek hizmetlerinin çok iyi olmasına bağlıdır. Teknik destek ve hizmet sağlayan öğreticilerin, akademik planlama ve programlamacıların, teknik asistanların yetersizliği ya da yokluğu öğrenenlerde endişe yaratmakta ve öğrenme sürecini karmaşık hale getirmektedir. Bu bağlamda açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel ve teknik destek olanağının yaratılması öğrenenlerin başarısı üzerine etkilidir.


ABSTRACT
In open and distance learning, the success of attracting, serving and keeping students depends on the student support services being very good. The inadequacy or lack of technical assistants, teachers, technical planners and programmers who provide technical support and services creates worry and complicates the learning process. In this context, the creation of educational and technical support in open and distance learning environments is influential on the success of learners.


ANAHTAR KELİMELER: Destek Hizmetler, açık ve uzaktan öğrenme, öğrenci hizmetleri.


KEYWORDS: Support services, Open and distance learning, Student services.

[PDF]