Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarlarının ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarlarının ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri


Nejdet KARADAĞAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesinkaradag@anadolu.edu.tr
Murat AKYILDIZAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesimuratakyildiz@anadolu.edu.tr
Alper Tolga KUMTEPEAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiatkumtepe@anadolu.edu.tr
Hüseyin Reha AKGÜNAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihrakgun@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde sınav sorularının hazırlanmasında görev alan soru yazarlarının kendilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, seminerlerin soru yazarlarının soru hazırlama teknikleri, madde analizi inceleme ve yorumlama konularındaki bilgi ve becerilerini artırdığını ortaya koymuştur.


ABSTRACT
This study focuses on the analysis of the opinions of test item writers, who are responsible for the preparation of questions for Anadolu University Open Education System, about the assessment and evaluation seminars aiming at improving their professional practice. The results reveal that the seminars have indeed enhanced the professional knowledge and skills of the test item writers regarding question preparation techniques, and item analysis examination and interpretation.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, soru hazırlama, soru yazarları, madde analizi


KEYWORDS: Anadolu University Open Education System, question writing, test item writers, item analysis

[PDF]