Yeni toplumsal hareketler bağlamında sosyal medya kullanımı analizi: kadın dernekleri


Yeni toplumsal hareketler bağlamında sosyal medya kullanımı analizi: kadın dernekleri


Okan AKSUTrakya Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimiokanaksu@gmail.com


ÖZET
İnternet ve Sosyal Medyanın ortaya çıkması ile birlikte toplumun her alanında köklü bir devrim yaşanmıştır. Bu devrim ile birlikte Yeni Toplumsal Hareketlerin yapısı ve bu hareketlerin içerisinde yer alanların iletişim kurma yöntemleri değişmiştir. Bu süreçten şüphesiz ki sokağa dökülen Kadın Hareketleri ve Kadın Dernekleri de etkilenmiştir. Bu çalışma Sosyal Medya ve Internet Teknolojilerinin Türkiye’de yer alan Kadın Derneklerine etkilerini konu edinmiştir. Bu bağlamda örneklem kapsamında 4 Kadın Derneği ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatta Kadın Derneklerinin hangi Sosyal Medya Platformlarını, nasıl ve hangi amaçla kullandıkları analiz edilmiştir.


ABSTRACT
Every part of society has undergone a radical revolution with the arrival of the Internet and social media. It changed the structure of New Social Movements and the people’s ways of communication who are involved in it. Without doubt, Women Movements and Women’s Associations pouring into streets have also been affected. The subject of this study is the effects of Social Media and Internet Technologies in Turkey on Women’s Associations. 4 Women’s Associations were interviewed within the scope of this study. How and why the participating Women’s Associations utilize social media platforms were analyzed.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Medya, Yeni Toplumsal Hareketler.


KEYWORDS: Social Media, New Social Movements.

[PDF]