Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları


Prof. Dr. Mediha SAĞLIK TERLEMEZhttps://orcid.org/0000-0003-3660-2380msaglik@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Fatma Hülya ÖZCANAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesifozcan@anadolu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZTÜRKhttps://orcid.org/0000-0003-2345-7081srozturk@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Bülent BATMAZhttps://orcid.org/0000-0003-4706-5808bbatmaz@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 19 Mart 2018 *Bu bir derleme türünde makaledir.


ÖZET
Görüntünün; eğitim süreci içinde motive edici, çekici ve çok güçlü bir araç olduğu kanıtlanmıştır ve öğretme ve öğrenmede ufuk açar. Görüntü, öğrencilerin anlamasında deneyimsel değerdir ve kişisel gelişme sağlar. Eğitimciler, şu hedeflerini karşılamak için televizyondan yararlanmaktadır: Anlatımı güçlendirmek ve öğretilen içeriği genişletmek, farklı öğrenme stilleri olan bireylere hizmet vermek, öğrenme konusunda öğrenci motivasyonunu arttırmak ve diğer öğrenme etkinliklerini teşvik etmek için. Televizyon; görüntü, ses, hareket ve duygunun benzersiz bir bileşimini sunarak, doğal çevrelerinden hareketle öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap etmektedir. Bu yolla onlara tarihsel olayları gösterebilir, güneş sistemini açıklayabilir veya romanları hayata geçirebilirsiniz. Özetlenen bu özellikleriyle televizyon (hareketli görüntü), uzaktan öğretim uygulamalarının öğrenme ortamlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi de, başlangıç yılı olan 1982’den bu yana, eğitim ortamları arasında televizyona yer vermektedir. Anadolu Üniversitesi, 2010 yılında Cambridge University Press ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla, Açıköğretim Sistemi öğrencileri için İngilizce eğitim paketi hazırladı. Projenin en önemli öğretim materyallerinden biri, öğrencilere kitaplar aracılığıyla verilen temel bilgileri örnekleme ve pekiştirme olanağı sunan televizyon programlarıdır.


ABSTRACT
Visualization has been proven to be motivating, attractive and powerful in education. Visual aids lead to new horizons in teaching since they have an experiential value and enhances personal development. Television, one of the most common and readily available visual aid, facilitates understanding of the teaching materials. Television, being not only visual but an audio-visual aid, also caters for different learning styles, increases motivation and encourages other learning activities. Using television as a teaching medium, it is possible to visualize novels, to explain the solar system and to provide historical vividness. These characteristics make television a medium which provides a beneficial learning environment in distance education. Anadolu University Open Education system has been using television to create a learning environment since 1982. For English lessons of Open Education students, Anadolu University has prepared a pack with the cooperation of Cambridge University Press in 2010. One of the most important teaching materials of the pack is the television programs that provide students with the opportunity to sample and reinforce basic information given through books.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan öğretim, öğrenme materyali, televizyon eğitim programı, e-televizyon


KEYWORDS: distance education, learning materials, educational TV programs, e-television

[PDF]