Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi (editöre mektup)


Öğr. Gör. Serap UĞURhttps://orcid.org/0000-0002-4211-1396serapsisman@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Emel GÜLER https://orcid.org/0000-0002-0492-4492emelgoksal@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Hakan YILDIRIMOsmangazi Üniversitesi, Sivrihisar MYOhayildirim@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Gülsün KURUBACAKhttps://orcid.org/0000-0002-8068-7142gkurubac@anadolu.edu.tr


ÖZET
İnsanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırtılarak yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren transhumanizm, disiplinlerarası çalışılan bir alandır. Transhümanizm, özellikle büyük kitlelere kişisel esnek öğrenme ortamlarını sunma eğiliminde olan ve çok sayıda öğrencisi bulunan mega açık üniversitelerin, sürdürülebilirliklerini sağlamak için yeniden yapılanmasını gerektirmektedir. Blokzincir teknolojisi, kampüs içi kimlik doğrulama, geçmiş öğrenmelerin tanınması, öğrenme yönetim sistemlerine entegre olabilme, destek hizmetlerini hızlandırma gibi uygulama alanları barındırması nedeniyle mega açık üniversitelerin transhümanist çağa ayak uydurmasına yardımcı olabilecektir. Bu çalışmada Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının transhümanist öğrenenler için, blokzincir gibi yeni teknolojik gelişmelerle birlikte sürdürülebilirliğinin sağlanmasında stratejik karar modelinin kullanılmasının önemini ortaya koyma amacıyla hazırlanan Bilimsel Araştırma Projesi incelenmiştir.


ABSTRACT
Transhumanism, which is an interdisciplinary field, advocates that technology and science be used to increase the physical and cognitive skills of humans to eliminate unwanted or unnecessary aspects of aging and disease. Transhumanism requires the restructuring of mega-open universities, especially those with large numbers of students, who tend to offer flexible personal learning environments to ensure their sustainability. Blokchain technology, campus authentication, recognition of past learning, learning management systems can be integrated into mega because of hosting application areas such as support services will help accelerate the pace of open transhumanist age universities. In this study, transhumanist of open and distance learning environments for learners, as well as new technological developments such as ensuring the viability of the blokchain scientific research project prepared to demonstrate the importance of using strategic decision models have been examined.


ANAHTAR KELİMELER: Transhumanizm, blokzincir teknolojisi, stratejik karar modeli


KEYWORDS: Transhumanism, blockchain technology, strategical decision model

[PDF]