Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Kişisel öğrenme ortamının İngilizce öğreniminde kullanımı (editöre mektup)


Öğr. Gör. Dr. Nil GÖKSELhttps://orcid.org/0000-0002-3447-2722ngoksel@anadolu.edu.tr


ÖZET
21. yüzyıl öğrenmesinin gerekliliği, yeni eğitim teknolojilerini sürekli takip edebilen ve etkili öğrenenler olma adına mevcut bilgi birikimini arşivleyebilen öğrenenlere dönüşmektir. Kişisel Öğrenme Ortamları, bu bağlamda, kullanıcıların öğrenme gereksinimleri için etkili bir eğitim aracı olarak kullanılabilir. Öğrenme gereksinimlerine yönelik bireylerin tasarladıkları bir araç koleksiyonu olarak, Kişisel Öğrenme Ortamları, öğrencilerin öğrenme deneyimlerine ait etkinlikleri yerine getirebilecekleri ve öğrenme arşivlerini oluşturabilecekleri, yönlendirebilecekleri ve paylaşabilecekleri zenginleştirilmiş alanlar haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın en çarpıcı yönü, Kişisel Öğrenme Ortamlarının açık ve uzaktan öğrenmede nasıl kullanıldığına dikkat çekmektir. Yazar ayrıca, yabancı dil olarak İngilizce öğrenme konusunu yer imlerindeki tasarımların örneklerini vererek açıklamaktadır.


ABSTRACT
The necessity of learning for the 21st century is to transform into the learners who can keep up with new educational technologies and archive existing knowledge in order to become effective learners. Personal Learning Environments, in this regard, can be used as an educational tool for meeting the learning needs of users. As a collection of tools designed by individuals for their learning needs, Personal Learning Environments have become enriched areas where learners can perform activities related to their learning experiences and where they can create, direct and share their learning archives. In this connection, the most striking point of this work is to drive the attention on how Personal Learning Environments are used in open and distance learning. The author also makes several remarks on English as a foreign language learning by giving examples of bookmark designs.


ANAHTAR KELİMELER: Kişisel Öğrenme Ortamları, Açık ve Uzaktan Öğrenme, yer imleri, yabancı dil olarak İngilizce öğrenme


KEYWORDS: Personal Learning Environments, Open and Distance Learning, bookmarks, English as a foreign language learning

[PDF]