Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Öğrenme deneyimlerinin yönetiminde yaşam deneyimlerini yakalamak için çok katmanlı bir model


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU https://orcid.org/0000-0002-0949-4057memutlu@anadolu.edu.tr


ÖZET
Yaşam günlüğü teknolojileri bireylerin yaşam deneyimlerini kendiliğinden ve sürekli olarak yakalamayı amaçlayan donanım ve yazılımlardır. 2000’li yıllar boyunca giyilebilir teknolojiler ve algılayıcılarda gözlenen gelişmeler yaşam günlüğü araçlarının çeşitliliğini artırmıştır. Bu çalışmada yaşam deneyimlerinin yakalanmasından yeniden canlandırılmasına kadar olan süreçte kullanılan donanım, yazılım ve hizmetlere ait teknolojiler iç içe geçmiş çok katmanlı bir modelde bir araya getirilerek yaşam deneyimi yakalama olgusuna daha geniş ve bütünleşik bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Ardından elde edilen modeldeki teknolojilerin “öğrenme deneyimlerinin yönetimi” yaklaşımında kullanımlarının sağlayacağı olanaklar tartışılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde yaşam deneyimleri yakalayıcısına ait çok katmanlı modelin öğrenme deneyimlerini yakalama ve işleme sürecinde sağladığı olanaklara ait çıkarımlardan yararlanılarak geliştirilebilir yeni öğrenme teknolojileri için önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
Lifelogging technologies are can be both software and hardware, which aim capturing life experiences of individuals continuously. During 2000s latest developments enhanced wearable technologies and sensors, increased diversity of life logging devices. In this study, during the process which starts with capturing life experiences and ends with animation of them, all the related hardware, software and services are brought together in a multi-tiered model and a broader perspective towards the concept of capturing life experiences is being tried to obtain. Then the opportunities, which can be provided only if the technologies obtained via this model are used for management of learning experiences approach, are discussed. In results part, suggestions are made for new learning technologies are made by using opportunities provided by multi-tiered model of the life experience capturer during capturing and organizing processes.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme Deneyimleri Yönetimi, Yaşam Günlüğü, Deneyim Yakalama, Algılayıcılar, Giyilebilir Teknolojiler


KEYWORDS: Management of Learning Experiences, Lifelogging, Capturing Experiences, Sensors, Wearable Technologies

[PDF]