Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

(Kitap Özeti) İsyan ve umut ağları internet çağında toplumsal hareketler


Öğr. Gör. Dr. Okan AKSUhttps://orcid.org/0000-0001-8181-9074okanaksu@gmail.com


ÖZET
Literatürde İnternet ve Toplumsal Hareketler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Manuel Castells’in “İsyan ve umut ağları internet çağında toplumsal hareketler” adlı eseri geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Toplumsal Hareketleri İnternet, Dijital İletişim ve İktidar ekseninde açıklamaktadır. Çalışmada bu eser özetlenecektir.


ABSTRACT
There are many studies in the literature that show the relationship between the Internet and the Social Movements. Manuel Castells's "Networks of outrage and hope: social movements in the age of internet", explaining social movements that have emerged in the past years in the axis of Internet, Digital Communication and Power. This book will be summarized in this article.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet, Toplumsal Hareketler, Ağ Toplumu


KEYWORDS: Internet, Social Movements, Network Society

[PDF]