Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Ağ toplumundan transhümanist topluma: teknoloji ve toplum (editöre mektup)


Öğretim Görevlisi Dr. Okan AKSUhttps://orcid.org/0000-0001-8181-9074okanaksu@gmail.com


ÖZET
Teknoloji tarih boyunca her zaman belirleyici bir unsur olmuştur. Buhar makinesinden günümüze gelen süreçte teknoloji birçok dönem geçirmiştir. Günümüzde teknoloji ile insan bedenine müdahaleler artık mümkündür. Transhümanizm olarak adlandırılan akıma göre insan bedeni teknoloji sayesinde geliştirilebilir.


ABSTRACT
Technology has always been a decisive factor throughout history. From the steam engine to the present day, technology has gone through many periods. Nowadays it is possible to intervene with the human body with technology. According to the so-called Transhumanism, the human body can be improved by technology.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet, Teknoloji, Transhümanizm


KEYWORDS: Internet, Technology, Transhumanism

[PDF]