Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Mooc'ler için animasyon destekli video modülleri tasarlama: homeostasis örneği


Doç.Dr. Mehmet FIRAThttps://orcid.org/0000-0001-8707-5918mfirat@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Gökhan KUŞAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesigokhankus@anadolu.edu.tr
Öğr.Gör. Serap UĞURhttps://orcid.org/0000-0002-4211-1396serapsisman@anadolu.edu.tr
Prof.Dr. Kubilay UZUNEREskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesikuzuner@ogu.edu.tr


ÖZET
MOOClar açık ve uzaktan öğrenme alanında yoğun ilgi gören platformlar arasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri MOOCların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli destekler sağlayarak herkese açık platformlar oluşturmaktadırlar. Ülkemizde de bu yönde çeşitli çabalar bulunsa da MOOCların pedagojik ve teknolojik gereksinimlerinin yeterince dikkate alınmadığı, bu yönde uygulama ve deneysel çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. MOOCların eğitsel içerik açısından en fazla kullanılan bileşenleri olan videoların güncel animasyon teknolojileriyle desteklenmesine yönelik alanyazında herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu araştırmada, sağlık bilimleri temel alanlarından olan fizyolojinin temel konularından birisi olan homeostais ile ilgili bir MOOC hazırlanmış ve dersi alan öğrencilerden hazırlanan bu MOOC için değerlerlendirme yapmaları istenmiştir. Araştırma, tasarım tabanlı araştırma biçiminde desenlemiştir. Araştırmada gönüllü katılım formu, uzman değerlendirme formu ve öğrenci memnuniyet anketi geliştirilmiştir. Öğrenci memnuniyetlerinin eğitsel videoların özelliklerine göre nasıl değiştiği yedi özellik ile incelenmiştir. Buna göre 45 Laborant ve Veteriner Sağlık programı öğrencisinin MOOClar için hazırlanan animasyon destekli videoların en fazla animasyonlarından ve kullanışlılıklarından memnun kaldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerden elde edilen bu bulgu da geliştirilen animasyon destekli video ders modüllerinin hedeflerine ulaştığını gösteren bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.


ABSTRACT
In recent years, MOOCs have been considered as the most popular technologies in the world. The world's leading universities are providing public support for the development and dissemination of MOOCs. Although there are various efforts in this direction in our country, it can be said that the pedagogical and technological requirements of the MOOCs are not taken into account sufficiently and the implementation and experimental studies in this direction are insufficient. There is no study available in the literature to support videos with the most up-to-date components of MOOCs in terms of educational content. In our study, a MOOC was prepared about homeostais which is one of the basic subjects of physiology which is one of the basic areas of health sciences and they were asked to make evaluations with this MOOC prepared from the students. This research was designed in the form of a design-based research. Research voluntary participation form, expert evaluation form and student satisfaction survey were developed in this work package. How the student satisfaction changes according to the characteristics of educational videos has been examined with seven features. According to this, it is determined that 45 Laborant and Veterinary Health students are satisfied with the animations and usefulness of the animation supported videos prepared for MOOCs. This finding obtained from the students is evaluated as a result which shows that the animation-supported video lesson modules have reached their goals.


ANAHTAR KELİMELER: MOOC, Animasyon destekli video, homeostasis


KEYWORDS: MOOC, Animation based video, homeostasis

[PDF]