(Kitap Özeti) Uzaktan eğitim: çevrimiçi öğrenmede sistem yaklaşımı


(Kitap Özeti) Uzaktan eğitim: çevrimiçi öğrenmede sistem yaklaşımı


Okutman Nil GÖKSEL


ÖZET
İlgili alanyazında açık ve uzaktan eğitim alanının gelişim, işleyişi ve tüm boyutlarının kavranmasında başyapıt olan yayınlar vardır. Michael Moore ve Greg Kearsley tarafından 2011 yılında üçüncü basımı yapılan, Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Yaklaşımı (Distance Education: A Systems View of Online Learning) adlı kitap da bu yapıtlardan biridir. Moore ve Kearsley, bu çalışmalarında açık ve uzaktan eğitimin önemine vurgu yaparak, alanın gelişim evrelerini ayrıntılı bir biçimde okurlarıyla paylaşmışlardır. Bu nedenle kitap, açık ve uzaktan öğrenme alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacıların bu disipline bir sistem yaklaşımıyla bakmalarını sağlaması açısından önemlidir. On iki ünitesi olan bu kitap, açık ve uzaktan eğitimi tarih, kuram, eğitsel tasarım ilkeleri ve örgütsel yapılanma bağlamında bir bütün olarak ele almıştır. Bu çalışmanın temel amacı ise Moore ve Kearsley’in Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Yaklaşımı adlı yapıtlarının genel bir özetini yaparak, okuyucuların ilgisine sunmaktır.


ABSTRACT
The book entitled “Distance Education: A Systems View of Online Learning” is one of the masterpieces to comprehend the general formation and working process of Distance Education and is extremely significant for those academicians and researchers who work in the field. Moore ve Kearsley, in their third edition book dated 2011, underlined the importance of Distance Education and described the developmental stages of the field in detail to their readers. The book, separated into twelve (12) units, discusses Distance Education in terms of history, theory, principles of instructional design and organizational structure. This study presents the short summaries of the above-mentioned units.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, sistem yaklaşımı, Michael Moore, Greg Kearsley.


KEYWORDS: Distance education, online education, systems view, Michael Moore, Greg Kearsley

[PDF]