(Editöre Mektup) Açıköğrenme sistemlerinde sayısal öykülemenin kullanımı


(Editöre Mektup) Açıköğrenme sistemlerinde sayısal öykülemenin kullanımı


Araş. Gör. Hakan KILINÇAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesihakankilinc@anadolu.edu.tr


ÖZET
Öyküler etkili birer öğretme aracı olarak kullanılabilirler. İyi hazırlanmış öyküler öğrenenler tarafından kolay bir şekilde hatırlanır. Bu sayede öğrenme daha kalıcı olur. Sayısal öyküleme, teknolojinin yardımı ile ortaya çıkarılan ve sınıf içi olduğu kadar uzaktan eğitim uygulamalarında da kullanılabilen bir yöntemdir. Sayısal öykülemede, kısa bir film yaratmak için belirli bir öykünün, yazı, grafik, seslendirme kaydı, video ve müzik gibi sayısal içeriklerinin bazılarından ya da gerekirse hepsinden yararlanılır. Açıköğretim sistemlerinde de sayısal öykülemelerden yararlanılabilir. Bu aşamada hazır öyküler öğrenene sunulabileceği gibi, öğrenmeyi pekiştirmek açısından öğrenenlere de çeşitli konular hakkında sayısal öyküler hazırlattırılabilir. Açıköğretim sistemi içerisinde hazırlanan sayısal öykülerin “Hepimiz Öğreniyoruz” yaklaşımı ile benzer doğrultuda ilerlediklerini söylemek de mümkündür. Bu çalışmada Açıköğretim sistemi içinde kullanılan sayısal öyküleme yönteminin öğrenenlere yapacağı katkılar incelenmiş ve açıklanmıştır. Sonuç olarak, sayısal öykülemelerin Açıköğretim sistemi içinde kullanılmasının, öğrenenlerin güdülerinden işbirlikçi çalışma becerilerine kadar birçok alandaki becerilerini geliştirebildiği ve öğrenenlerin, daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabildiği ortaya çıkarılmıştır.


ABSTRACT
Stories can be used as an effective way of teaching. Well-prepared stories are easily remembered by learners. Whereby learning is more permenant. Digital narration, formed by technology, can be used not only in classroom but in distance education. In Digital Narration, ın orderto make a short film you can use the text, graph, vocalization records, video and music etc. of specific story or ıf necessary all of these can be used. In Open Learning System we can also benefit from digital narration. You can submit ready stories to students or make them prepare stories about various topics in order to reinforce the learning. It is possible to say that the stories, which are prepared in open-university system, are going on the same direction with “ we are learning” approach.In this research the contribution of digital narrotions used in Open Learning System is analysed and explained.As a result : the use of digital narration in open university system revealed that it develops learners skills in many areas from motivation to collaborative working skill and helps their permanent.


ANAHTAR KELİMELER: Sayısal öyküleme, uzaktan öğrenme, açıköğretim, açıköğretim sistemi


KEYWORDS: Digital narration, distance education, open learning, open learning system

[PDF]