Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma


Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma


Öğr. Gör. Emel GÜLERAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiemelgoksal@anadolu.edu.tr


ÖZET
Teknoloji, insan yaşamının bir parçası hâline gelmiştir. Teknolojideki hızlı değişim bilgiye ulaşım yollarını da çeşitlendirmektedir. Bilgiye her yerden ve her an erişim mobil teknolojiler ile sağlanabilmektedir. Her geçen gün mobil teknolojilerin yeni özellikleri de kullanıcılara sunulmaktadır. Sağlık sektörü de gelişen ve yenilenen teknolojiden etkilenmektedir. Gelişen mobil teknolojiler sağlık sektöründe gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Geliştirilen m-sağlık uygulamalarıyla hastalara farklı tedavi olanakları sunulabilmekte ve uygulamalar hastaların yaşam kalitelini artıracak güce sahip olabilmektedir. m-Sağlık uygulamalarında yükselen eğilimlerden biri oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma ile kullanıcıya sanal ortamda sağlık hizmetleri sunulabilmektedir. Oyunlaştırmada kullanıcıların ödüllendirme yoluyla sağlıklarını takip etmeleri sağlanır. Bu çalışmada mobil teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımına değinilecek ve oyunlaştırma yoluyla sağlık hizmetlerinin nasıl sunulduğu ele alınacaktır.


ABSTRACT
Rapid changes in technology diversify ways of accessing information. Access to information from anywhere and at anytime can be achieved with mobile technologies. Every day new features of mobile technologies are offered to users. The healthcare is also affected by developing and innovating technology. Developing mobile technologies in the healthcare is expanding day by day. Patients can be offered different treatment opportunies with improved m-health practices and applications may have strong enough improve the quality of life of patients. One of the emerging trends in m-Health applications is gamification. Healthcare is offered in virtual environment with gamification. In gamification, users can track their own health through awarding. This study will refer to the use of mobile technology in healthcare and the provision of healthcare will be addresssed through gamification.


ANAHTAR KELİMELER: m-Sağlık, e-sağlık, mobil öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, mobil oyun tabanlı öğrenme, oyunlaştırma


KEYWORDS: m-Health, e-health, mobile learning, game-based learning, mobile game-based learning, gamification

[PDF]